Firmaların ticari faaliyetlerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri adına işbirliği kurmalarına, ortaklık adı verilmektedir. Bu ilişkiler sayesinde hisse sahibi olan tüm kişi ve kuruluşlar, firmayı etkileyen durumlarda oy hakkına, yönetimsel süreçlerde ise söz hakkı sahibi olmaktadır. 

Günümüzde bazı firmalar, çeşitli yolsuzluklar ve karapara aklama gibi eylemlerini gizlemek amacıyla doğrudan ortaklık tanımlamayı reddetmektedir. Böylece kurumlarla ilişkisi bulunan fon kaynakları ve kullanımlarının gizlenmesi mümkün olmaktadır. Bu durum, özellikle vergi kaçırma yoluna giden firmalar tarafından uygulanmaktadır. Bu firmalar ile ortaklık kurulması ise, mevcut ve yeni iş ortaklarının ciddi mağduriyetler yaşamasına sebebiyet vermektedir. Tüm bu risklerin önlenmesi içinse firmaların detaylı ortaklık yapılarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Firma ortaklıkları, doğrudan ya da dolaylı olmak üzere iki farklı şekilde kurulabilmektedir. Doğrudan ortaklık kavramı, herhangi bir aracı bulunmadan firmada yer alınması durumunu tanımlamaktadır. Dolaylı ortaklıklarda ise firma içerisinden bir kişinin aracılığı ile ortaklık kurulmuş olması gerekmektedir. Bu noktada firmalar için, mevcut ve potansiyel müşterilerinin, beneficial owner olarak da bilinen detaylı ortaklık yapısı bilgilerine erişmesi son derece önem taşımaktadır. 

500 milyondan fazla firma ile dünyanın en büyük ticari veri tabanı olan Dun&Bradstreet’in sunduğu “Beneficial Ownership” hizmeti, sahip olduğu 300 milyondan fazla firma bağlantısı ile risk ve uyum konusunda en sık tercih edilen çözümlerin arasında yer almaktadır. Bu sayede firmaların birbirleri ile kurdukları bağlantıların ve ortaklık yapılarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Beneficial Ownership Nasıl Yapılır?

Günümüzde uluslararası kuruluşlar ve devletler, yolsuzlukların önlenmesi için çözüm arayışlarını sürdürürken, özellikle bazı uluslararası ticari düzenlemeler (FATF, CTA, AML Authority vb) ortaklık tespiti süreçlerini belirli kurallarla desteklemektedir.  Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte küresel örgüt yapıları, her geçen gün daha karmaşık sistemler ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle yasal yaptırımlar ve zorunlulukların uygulanması giderek daha zorlu bir hale gelmektedir. Bu durum sonucunda ise firmaların kendi güvenliklerini sağlamaları için çeşitli çözüm önerilerinden yararlanmaları gerekmektedir.

Şirket verilerini paylaşan birçok platform; bilgilerin güncel olmaması, yetersiz bilgilere yer verilmesi ve yasal kaynaklara dayanmayan verilerin sunulması gibi dezavantajlara sahiptir. Ancak Kara Para Aklama Düzenlemeleri ve Kurumsal Şeffaflık Yasası dahilinde güncellenen Beneficial Ownership veri tabanı, her zaman için en güvenilir bilgileri aktarmaktadır. – EG: bu pasajdan hiç emin olamadım

Beneficial Ownership Avantajları Nelerdir?

Beneficial Ownership veri tabanı, bu bilgileri uyum süreçlerinin bir parçası haline getiren firmaların şeffaf ve kurumsal bir yapıda olduğunu gösterirken, olası itibar kayıplarının da önüne geçmelerine katkı sağlamaktadır. 

Beneficial Ownership avantajlarının ise şu şekilde sıralanması mümkündür:

●  Ortakların yasal süreçlere uyumluluklarının denetlenebilmesi,

●  Kurum içi uyum süreçlerinin takip edilebilmesi,

●  Tedarikçiler, müşteriler ve diğer ortaklar hakkında gerçek zamanlı bilgilere ulaşılabilmesi,

●  Ticari itibarı tehdit eden risklerin önlenebilmesi,

●  Firma ortaklık yapıları hakkında kapsamlı verilere erişim sağlanabilmesi,

●  Firmaların dolaylı ve doğrudan ortaklarının öğrenilebilmesi,

●  Tek platform üzerinden en güvenilir ve güncel verilere ulaşılabilmesi,

●  Ticari kararlar alırken bilgiye ve somut verilere dayanan adımların atılması,

●  Zaman tasarrufunun sağlanması,

●  Risk yönetiminin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesidir.

Beneficial Ownership, firmaların hisse payları ve sahiplik yüzdeleri gibi bilgilerinin görüntülenmesine imkan tanımaktadır. Beneficial Ownership veri tabanı sayesinde çalıştığınız firmaların %0,01’e varan oranla doğrudan ve dolaylı ortaklık yapılarına hızlı bir biçimde ulaşılması ve firmalar hakkında detaylı bilgilere sahip olunması mümkün hale gelmektedir. 

Beneficial Ownership hakkında daha fazla bilgi almak için tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yorum kapalı