COVID-19’un ortaya çıkışı, tüm dünyada öngörülemeyen bir ekonomik yavaşlama yarattı. Yerinde barınma ve sosyal mesafe zorunluluklarını uygulamak için çok sayıda sektörde ticari faaliyetler zorunlu olarak azaltıldı veya askıya alındı.

Bu süreçte özellikle işletmeler için nakit akışları üzerindeki etkiyi daha iyi anlamak, müşterilerinin ve tedarikçilerinin mali durumlarını daha yakından takip etmek son derece önem taşımaktadır. Aksi halde, müşterilerinde veya tedarikçilerinde oluşabilecek risk değişiklikleri firmalara geç yansıdığında;

  • Tahsilat süreleri uzayabilir,
  • Müşteri kayıpları artabilir,
  • Tedarik zincirinde aksaklıklar meydana gelebilir,
  • Üretim maliyetleri yükselebilir.

COVID-19’un yarattığı finansal etkiyi anlamak, işletmenizi mevcut ve potansiyel kriz durumlarına hazırlamanızda önem taşımaktadır.

Ek olarak işletmelerin potansiyel risklerini en aza indirebilecekleri kontrol ve takip mekanizmaları geliştirmeleri de gerekmektedir. Bu noktada güncel ticari bilgiye dayalı karar süreçleri şirketinizin nakit akışını korumaya, tedarikçi ve müşterilerinizin potansiyel risklerini öngörmenize yardımcı olacaktır.

Aşağıda yer alan örnek tabloda bir şirketin COVID-19 nedeni ile yaşayacağı potansiyel riskler, riskin derecesine göre alacağı stratejik kararlar ve gerçekleştirebileceği aksiyon önerileri paylaşılmıştır.

Her duruma uygun oluşturacağınız aksiyon planları işletmenizin içinde bulunduğu riski yöneterek en az kayıpla sürecin tamamlamasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yararlanacağınız CRIFTicari Bilgi Raporları sayesinde de müşteri ve tedarikçilerinizin mali durumlarının farkında olarak aksiyon planınızda daha etkin önceliklendirme yapabiliyor olacaksınız.

Covid-19 Döneminde Risk Yönetimi İçin Veri Ve Analitik Kullanımı:

Bu süreçte ve sonrasında işletmelerin sürekli olarak alacak risklerini takip etmesi planlaması ve nakit akış yönetimini sürdürmek için strateji oluşturması çok önemlidir. Strateji oluştururken aşağıdaki önerilerimizden faydalanabilirsiniz:

Gelir durumunu aktif olarak değerlendirme: Mevcut müşterilerinizden olan alacaklarınızın riskini takip ederek, oluşabilecek geç ödeme ve alacak riskler için alternatif müşteri veya pazarlara yönelebilirsiniz.

Müşteri portföy analizi: Tüm müşteri portföyünüzün kapsamlı risk değerlendirmesini yaparak hangi müşterilerinizin daha riskli olduğunu öngörebilir, alacak riskinizin yüksek olduğu müşteriler için farklı aksiyonlar alabilirsiniz.

Nakit akışı riski hakkında daha zengin öngörü elde etme: CRIF olarak sunduğumuz T-APPY online Ödeme Performansı ile piyasaya geciktirmeye başlayan müşterilerinizi online tespit ederek tahsilat politikalarınızı değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda D&B Covid-19 Etki Endeksi ile müşterilerinizin bulunduğu bölgeye, sektöre ve firma ağına göre olan etkilerini de takip edebilirsiniz.