Yurt dışı pazar araştırması günümüzde başarılı ihracat planlamalarının en önemli adımı olarak kabul edilir. Olası bir hedef pazarın ihraç edilmesi planlanan ürün ya da hizmet için uygun olup olmadığı eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmelidir. Pazarın uygun olup olmadığı ardından ise ihracat maliyeti, ürünün rekabetçi olup olmadığı ve en önemli adım olarak hem uygun maliyetli hem zaman açısından verimli bir ihracat stratejisi belirlenmelidir. 

Açıkçası yurt dışı pazarlarda rekabet çok fazla ve müşteri sayısı sınırlıdır. Bu nedenle odaklanmak gereken nokta pazar araştırmasının en iyi şekilde yapılması ve sağlam analizler sonucu çözüm odaklı stratejiler yaratılması olmalıdır. Pazar araştırması yapılırken satılmak istenilen malın talebi, hangi sıklıkla kullanıldığı ve yurt dışındaki rakiplerin özellikleri araştırılmalıdır.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Nedir?

Ürünlerini ve hizmetlerini dış pazarlardaki alıcılara satmak isteyen kişilerin ve kuruluşların faydalanması gereken en önemli çalışma yurt dışı pazar araştırmasıdır. Ticari faaliyetlerini dünyanın farklı yerlerindeki ülkelere taşımak isteyen firmalar için ürünlerinin hangi pazar için en uygun olacağını öğrenmek önemlidir. Bu durumda yapılması gereken yurt dışı pazar araştırması hizmeti veren profesyonellerden hizmet alınmasıdır.

Yurt dışı pazar araştırmaları sayesinde ürünlerin en çok hangi pazarda talep göreceğine ilişkin veriler elde edilebilir. Elde edilen verilere bağlı olarak stratejik hamleler planlanabilir ve uygulanabilir. Bunun sağladığı en önemli avantaj ise firmaların satış hacimlerinin ve kazançlarının yükseltilebilmesidir.

Bunların yanı sıra firmalara yeni pazarlara açılma, döviz üzerinden kazanç elde etme, başarı ve büyüme hedeflerini daha kısa sürede gerçekleştirme gibi faydalar sağlamak da mümkündür. Bu avantajların her birinden faydalanılması ve dış pazar rekabetinde ön plana çıkılması için bu alanda uzman ve deneyimli profesyonellerden hizmet alınması çok önemlidir.

Yurt Dışı Pazar Araştırmasının Amacı Nedir?

Yurt dışı pazar araştırmalarının temel amacı, işletmelerin dış pazarlardaki ticari faaliyetlerine başlamadan önce ihtiyaç duyulan risk değerlendirmelerini yapmak ve gerek görülen önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Böylece işletmeler yanlış pazarlara girip zarar etme ya da hedeflerine ulaşamama gibi riskleri bertaraf ederler.

Yurt dışı pazar araştırmaları aynı zamanda işletmelerin yaşaması olası ciddi maddi kayıpları önlemeyi sağlayan en etkili ve güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul edilir. Çünkü yurt dışı pazar araştırmaları ile ürünlere gösterilecek talep, yaklaşık kazanç oranları, hedef müşteri kitlesi, dağıtım ağlarında karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar ile benzer süreçler öngörülebilir. Firmalar elde edilen veriler ışığında risk almak yerine fayda sağlayacak en doğru stratejileri planlayabilir, hedefledikleri pazarlara sağlam adımlarla giriş yapabilirler.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurt dışı pazar araştırması yapılmadan önce profesyonel ve efektif bir plan hazırlanması, hazırlanan plan üzerinden gidilmesi son derece etkili bir adımdır. Yurt dışı pazarlara açılmadan önce söz konusu ürünü satın alacak potansiyel müşteriler çok yakından tanınmalıdır. Her arzın kendi talebini yarattığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda dış pazarlara sunulacak arza karşılık verecek müşteri kitlesinin sosyo – ekonomik ve kültürel yapısı çok iyi bir şekilde analiz edilmeli, bu konu hakkında detaylı bilgilere sahip olunmalıdır.

Pazar araştırmasında dikkat edilecek noktalardan biri rakip analizini en doğru şekilde yapmaktır. Rakip analizi yapılırken rakiplerin pazar payını, pazarlama çalışmalarını ve rakiplerin neyi farklı yaparak pazar payını artırdığını analiz etme piyasa liderliğine giden yolda atlanmaması gereken bir adımdır.

Teknolojinin yaşamın her alanındaki önemi yurt dışı pazar araştırması aşamasında da geçerliliğini korumaktadır. Araştırma yapılan hedef pazarla ilgili olarak elde büyük bir veri akışı olmasına ihtiyaç duyulur. Bu verilerin doğru bir şekilde harmanlanması, karar alma mekanizmasının çok daha etkili bir şekilde çalışmasına katkı sağlayan önemli bir faktördür. Verilerin güvenilirliğini doğrulamak için birden faza kaynak üzerinde çalışmak doğru bir adım olarak kabul edilir.

Şirketlerin sürekliliği için önemli faktörlerden biri potansiyel pazar analizinin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Yapılan analizlerde trendlerin pozitif – negatifliği, tamamlayıcı ürünlere ait pazar payı istatistikleri, satılmak istenilen ürünün ikameleri ve satış rakamları çok iyi bir şekilde incelenmeli, matematiksel yorumlar yapılmalı ve en optimal sonuca ulaşılmalıdır. Bu etkenlerin bir arada olması şirketler için başarıyı beraberinde getirecektir.

Yapılan araştırmalar ve analizler sonrasında şirketin ihracat kararının doğruluğu kararı verildikten sonra elde edilen veriler ve bilgiler ihracat planı geliştirilmesi için kullanılabilir. Özelleştirilmiş ihracat planları, dış ticaret hacminin büyütülmesi noktasında son derece kritik ve stratejik araçlardır. 

Yurt dışı pazar araştırması çalışmaları sonucu pazarlama kaynaklarının seçilmiş birkaç ülkeye yönlendirilmesinin daha etkili sonuçlar sağlayacağı fikrine ulaşmak mümkündür. Yönetilebilir sayıda ülkeye ihracat yapılması, mevcut satış faaliyetlerini riske atmadan kaynaklara doğru şekilde odaklanmaya imkan tanır. 

Pazar araştırması yoluyla toplanan bilgiler daha güçlü pazarlama stratejileri, iş planları ve başarılı ürünler oluşturma amacıyla kullanıldığı takdirde küçük ve büyük ölçekli işletmelerin optimum fayda sağlaması mümkün olur.