Firmaların satış yaptıkları andan tahsilat yaptıkları ana kadar olan sürece, alacak tahsil süresi adı verilmektedir. Alacakların belirlenen tutarda ya da vadede tahsil edilememesi, günümüzde birçok firmanın iflas etmesindeki temel sebeptir. Bu nedenle alacak yönetiminin profesyonel ve etkili şekilde uygulanması, işletmelerin ticari ömürlerini uzatabilmek adına en önemli faktörlerin başında yer almaktadır.

CRIF alacak yönetimi hizmetleri, 15 seneyi aşkın tecrübesi ile finansal kurumlar, bankalar ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeye destek sunmaktadır. Alacak yönetimi alanında hizmet verdiği süreçlere ise idari takip, müşteri hizmetleri, hatırlatma aramaları ve yasal takipler olarak örnek verilmesi mümkündür. CRIF alacak yönetimi, dünya çapında her sene 1 milyonun üzerinde dosya ile ilgilenmektedir. Kadrosunda bulunan 500 alacak yönetimi uzmanı, bu oranlar ile ciddi bir tecrübe kazanarak en profesyonel çözüm önerilerini sunmaktadır.

CRIF Alacak Yönetimi hizmetleri, her borçlu profilini özel olarak ele almaktadır. Bu sayede en etkili ve inovatif alacak yönetimi stratejilerinin uygulanması mümkün olmaktadır. Portföy takipleri sırasında en ayrıntılı analizleri yapabilmek için borçlular; hız, aksiyon türü, yaklaşım ve ulaşım sıklığı gibi kategorilere ayrılmaktadır. Ardından borçlu profillerine en uygun tecrübeye sahip olan tahsilat uzmanları göreve atanmaktadır. Bu sayede işletmelerin maddi kayıplarını önlemek mümkün hale gelmektedir.

Alacak Yönetimi Nasıl Olmalı?

Etkili ve profesyonel bir alacak yönetimi hizmetinin sağlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

●  Tahsilat şartlarının müşteriler açısından anlaşılır olması,

●  Çözüm önerileri sunarken müşteri kaybı yaşanmasının önlenmesi,

●  Yenilikçi tekniklerin kullanılması,

●  Alacak işlemleri hakkındaki hukuki düzenlemelerin aktif şekilde takip edilmesi,

●  Alacakların tahsil edilememesi durumunda vade yapılandırmalarının sunulması,

●  Müşteri analizlerinin doğru şekilde yapılabilmesi,

●  Gerçekleştirilebilir aksiyon planlarının hazırlanması,

●  Tahsilatın gecikmesi durumunda yaşanması muhtemel olan mali risklerin analiz edilmesidir.

Alacak yönetimi çalışmaları sırasında ortak özellikteki tüm müşterilerin aynı grupta sınıflandırılması gerekmektedir. Bu sayede yönetim süreci çok daha etkin bir şekilde tamamlanacaktır.

Alacak Yönetimi Avantajları Nelerdir?

CRIF Alacak Yönetimi hizmetleri, tüm dünya çapında hizmet veren uzman kadrosu ve zengin tecrübeleri ile sektöründe ön plana çıkmayı başarmaktadır. Firmalara alacak yönetimi süreçlerinde sağladığı avantajları ise kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

●  Kredi portföylerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi,

●  Belirlenen zaman içerisinde en etkili tahsilat stratejilerinin uygulanması,

●  Müşteri kaybının önlenmesi açısından etkin müşteri hizmetlerinin sunulması,

●  Her müşterinin ihtiyaçlarına ve taleplerine uyum sağlayacak çözüm önerilerinin hazırlanması,

●  Tahsilat oranlarının artış göstermesi,

●  Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi,

●  Zaman tasarrufunun sağlanması,

●  Kontrol sistemleri ve periyodik raporların düzenli şekilde takip edilmesi,

●  Tüm süreçler boyunca geliştirme çalışmalarının uygulanması,

●  Firmalara ait bilgilendirici verilerin artırılmasıdır.

CRIF alacak yönetimi hizmetleri sayesinde tahsilat performanslarının ciddi oranda yükselmesi mümkün hale gelmektedir. Bu sayede firmaların ticari faaliyetlerini sürdürmeleri ve büyüme hedeflerine odaklanmaları gibi avantajlar elde edilmektedir.

Alacak Yönetimi Nasıl Yapılır?

CRIF alacak yönetimi hizmetleri, müşterilerin tüm tahsilat işlemleri için dış kaynak hizmetleri sunmaktadır. Alacak yönetimi yapmak için kullanılan yöntemleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

●  İletişim merkezi hizmetlerinin sunulması,

●  Ulaşılan müşterilerin sistem üzerindeki iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

●  Borçlulara hatırlatma mektuplarının ulaştırılması,

●  Gösterilen teminatların devamlılıklarını koruyup korumadıklarının kontrol edilmesi,

●  İlk telefon aksiyonunun gerçekleştirilmesi,

●  Telefon aracılığı ile sulh yoluyla tahsilat aksiyonlarının uygulanması,

●  Protokollerin hazırlanması için ev ziyaretlerinin yapılmasıdır.

CRIF Alacak Yönetimi hizmetleri, tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmek adına yasal süreçlerden yararlanmaktadır. Ancak ilk öncelik, her zaman için müşteri ilişkilerini korumaya dayalı stratejilerin uygulanmasıdır.

Yorum kapalı