Sürdürülebilirlik kavramı, en kısa haliyle daimi şekilde sürme yeteneği olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde ise uygarlığımız ve biyosferin sürme yeteneğini vurgulamak adına kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bu kavramın kapsadığı kriterler ise doğal kaynakların sömürülmemesi, teknolojik gelişmelerin faydalı şekillerde yönlendirilmesi, yatırımların doğru yönlerde yapılması, kurumsal değişimlerin uyumlu şekillerde gerçekleştirilmesi, insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi şeklinde örneklendirilebilmektedir. Aynı zamanda bugün ve geleceği korurken değişimlerin dengeli bir ortamda sağlanması da sürdürülebilirlik ilkeleri arasında yer almaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin sundukları hizmet ve ürünlerin ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) ilkelerine uygun olması anlamına gelmektedir. Yani ticari faaliyetlerin çevresel etmenler dahilinde sürdürülebilir, ekonomik büyümeyi destekleyen ve sosyal sorumluluklar taşıyan stratejiler ile yürütülebilmesi olarak açıklanabilmektedir. Firmaların bu kriterlere uygunluk ölçümleri ise firma sürdürülebilirlik değerlendirmesi dahilinde yapılabilmektedir.

Firma sürdürülebilirliği, işletmelerin uzun vadede değer yaratmaları hedefine dayanmaktadır. Aynı zamanda ESG ilkelerinin tüm karar mekanizmaları ve firma faaliyetlerinde belirleyici unsur olmasını gerektirmektedir. Bu durum ise doğru sürdürülebilirlik stratejilerinin planlanması sayesinde mümkün hale gelmektedir.

Firma Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?

Firma sürdürülebilirlik değerlendirmesi, işletmelerin ESG ilkelerine uyumluluğunu ölçen bir sistemdir. Bu sayede iş faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha duyarlı hale getirilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda firmaların uzun vadeli değer kazanma hedeflerine ulaşmaları açısından birçok avantaj sunulmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesi sayesinde firmalar; eksik yönlerini tamamlamak, güçlü yönlerini daha ön plana çıkarmak, hatalı uygulamaları analiz etmek ve yerine doğru stratejileri eklemek gibi birçok yarar sunmaktadır. Bu sayede çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün bir hal almaktadır.

Firma sürdürülebilirlik değerlendirmesi, ticari faaliyetlerin her bir aşamasını ele almaktadır. Bu sayede hangi aşamada ESG ilkelerine uygun olmayan eylemlerin gerçekleştirildiğini belirlemek hayli kolay bir hale dönüşmektedir. Aynı zamanda hatalı stratejilerin belirlenmesi ve farklı çözüm yollarının araştırılması da firma sürdürülebilirlik değerlendirmesi sayesinde mümkün olmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olan iş modellerine geçiş süreçleri zorlu olabilmektedir. Ancak tüm personellerin ve yönetim kadrosunun bu konuda eğitim almaları, hızlı ve etkili bir geçiş yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu sayede firma sürdürülebilirlik skorunun yükseltilmesi ve kısa sürede çok sayıda avantaj elde edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Firma Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi Avantajları Nelerdir?

Firma sürdürülebilirlik değerlendirmesi, hem işletmeler hem de Dünya için sayısız avantaja sahip bir ölçüttür. Bu avantajların en popüler olanlarını ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

●  Yönetim süreçlerinde şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verilebilir adımların atılması,

●  Üretim süreçlerinin tümünde doğayı daha az kirletecek olan teknolojilerden yardım alınması,

●  Tüm firma personelleri için çevre koruma bilincinin öncelik haline getirilebilmesi,

●  Tüketicilere temiz ve sağlıklı ürünlerin sunulması,

●  Yenilikçi ürünler kullanarak çevre koruma ilkelerine uygun faaliyetlerin sürdürülmesi,

●  Çalışma ortamlarında etik kuralların uygulanması,

●  Enerji verimliliğinin artırılması ve tasarruf sağlanması,

●  Çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

●  Sosyal hakların karşılanması konusunda özenli davranılması,

●  Karar verme aşamalarında tüm personellerin söz hakkının bulunması,

●  Atıkların doğru şekilde imha edilmesidir.

Günümüzde üretim aşamaları sırasında çevre kirliliğine yol açan bazı firmalar, ağaç dikmek gibi telafi eylemlerini sıkça gerçekleştirmektedir. Bu durum hoş ve duyarlı bir davranış şekli olarak kabul edilse de aslında çevreyi koruyacak çözümlerin uygulanması kadar etkili sonuçlar doğurmamaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik kriterlerine de uygunluk göstermemektedir. Bu nedenle kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarını uygularken tüm aşamaların bütün olarak ele alınması ve doğru şekilde entegre edilebilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Yorum kapalı