Müşteri Risk Yönetimi

Sunduğumuz risk yönetimi çözümleri ile küçük işletmelerden büyük firmalara kadar her tür ve büyüklükteki müşterilerinizin risklerini öngörmeniz ve kârlı iş ortaklıkları kurmanızın mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

crif-7

Ticaret yapmayı düşündüğünüz mevcut veya potansiyel müşterilerinizin ödeme riskini, kredi değerliliklerini ve finansal yeterliliklerini anlaşma yapmadan önce ölçebilir, orta ve yüksek düzeyde risk taşıyan müşterilerinize ilişkin kararlarınızı doğru ve güncel bilgilere CRIF Portal Ticari Bilgi Raporları ile ulaşabilirsiniz.

CRIF Portal Ticari Bilgi Raporları sayesinde;

  • Mevcut ve potansiyel müşterilerinizin finansal risklerini öngörebilir,
  • Kredi kararlarınızı daha çabuk ve güvenilir olarak verebilir,
  • Doğru kredi limitleri belirleyerek tahsilat riskleriniz azaltabilir,
  • Yeni müşteri kabul süreçlerinizi hızlandırarak satış verimliliğinizi arttırabilir,
  • İzleme Hizmeti ile de müşterilerinize ait kritik gelişmeleri 12 ay süresince takip ederek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yaşanan değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.

Müşteri Risk Yönetimi Nedir?

Herhangi bir mal ya da hizmetin alıcılarına verilen gelen ad, müşteridir. Müşteri riski kavramı ise satın alma süreçlerinde şirketleri zora sokma ve başarı hedeflerini engelleme riski bulunan tüm unsurları tanımlayan genel bir kavramdır. Özellikle B2B (Business to business/ işletmeden işletmeye) satış modelinde önemli bir yere sahiptir.

B2B iş modeli, ürünlerin son tüketicilere değil; diğer işletmelere satılması anlamına gelmektedir. Bu durumda müşterilerin satın alma işlemlerinde problemlere neden olmaları, satıcı firmaların doğrudan olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle müşteri risk yönetiminin profesyonel ve etkili şekilde yapılması, işletmelerin ticari faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam edebilmeleri adına büyük bir önem taşımaktadır.

Müşteri risk yönetimi çalışmaları, satın alınan her bir ürün ve hizmet için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Aksi halde karşılaşılan aksilikler, firmalar için ciddi maddi tehlikelere yol açabilmektedir. Bu durumu önlemenin en güvenilir yolu ise riskler henüz meydana gelmeden öncesinde aksiyon planlarının hazırlanmasıdır. Bu sayede risklerin yaşanma ihtimali minimum seviyeye indirgenmiş olacaktır.

Müşteri Risk Yönetimi Sırasında Alınması Gereken Önlemler

Müşteri risk yönetimi çalışmaları uygulanırken, satın alma süreçlerinin tümünde yaşanması muhtemel olan sorunların öngörülmesi, tanımlanması ve ölçülebilmesi gerekmektedir. Özellikle satışlarında vade seçeneği sunan işletmeler, teminat sağlamak için müşteri risk değerlendirmelerinden yardım almaktadır. Bu sayede firmaların kendilerini güvence altına almaları mümkün hale gelmektedir. Müşteri risk yönetimi sırasında alınması gereken önlemleri ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Satış ekibinde rol alan tüm personeller, alanında gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır. Özellikle tahsilat takibi, müşteri risk raporları ve yönetim aşamaları gibi iş tanımları kesinlikle tüm personellerin hakim olması gereken konuların başında yer almaktadır. Bunun için tüm personellere gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.
  • Personel değerlendirme raporları içerisine tahsilat performans oranlarının dahil edilmesi, satıcıların tahsilat işlemlerine odaklanmalarını da sağlamaktadır. Bu sayede firma tahsilat oranları da artış gösterecektir.
  • Müşteri risk analizleri sonucunda gruplandırmaların yapılması gerekmektedir. Bu sayede yüksek riskli müşterilerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması mümkün olacaktır.
  • Müşteri riski analizi yapan personellerin, kredi limiti değerlendirme ölçütlerine hakim olması büyük bir önem taşımaktadır. Aksi halde risk oranlarının ve vade seçeneklerinin doğru şekilde hesaplanması mümkün olmayacaktır.
  • Otomatik kontrol sistemlerinden yardım alarak riskli müşterilerin siparişlerini durdurma seçeneklerinden yararlanmak, olası maddi kayıpları önlemek açısından oldukça avantajlı bir seçenektir.

Müşteri risk yönetimi sırasında alınması gereken önlemler arasında, tüm personellerin hukuki kavramlara hakim olmaları da yer almaktadır. Bu sayede müşteri risk takip ya da tahsilat prosedürlerine uygun olmayan eylemlerin engellenmesi mümkün hale gelmektedir.

Müşteri Risk Yönetimi Süreci Nasıl Olmalı?

Müşteri risk yönetimi süreçleri, diğer tüm risk yönetimi çalışmalarında olduğu gibi tanımlama işlemleri ile başlatılmaktadır. Her müşteri için öngörülen risklerin tanımlanması ve detaylı şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sayede risk faktörlerini yaratan unsurlar, ürünler ve hizmetlerin doğru şekilde tespit edilmesi mümkün olmaktadır.

Müşteri riskleri belirlendikten sonrasında, bu riskleri minimum seviyeye düşürmek için gereken önlem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Aynı zamanda acil durum planları da her duruma karşı hazır olmalıdır. Müşterilerin risk değerlendirme raporları, her alışveriş sonrasında tekrardan güncellenmelidir.

Müşteri risk değerlendirmesi yapılmadan öncesinde hiçbir ürünün üretim ya da sevkiyat departmanlarına iletilmemesi gerekmektedir. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonrasında teminat güvencesi uygun görünüyorsa sipariş onaylanmalıdır. Ardından satış süreçleri devam ettirilebilmektedir.

Müşteri Riski Nasıl Ölçülür?

Müşteri riski ölçümü, her müşteri için özel olarak hazırlanan ve her satış sonrasında güncellenen raporlarla oluşturulmaktadır. Bunun için müşterilerin daha önceki alışveriş eylemlerine, ödeme vadelerine sadık kalıp kalmadığına, rakip firmalar ile olan ilişkilerine, referanslarına, işletme ölçeğine ve benzeri unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kredi risk hesaplamalarının da dahil edilmesi, müşteri kaynaklı sorunların engellenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Müşteri riski ölçümleri, mutlaka alanında uzman ve tecrübeli firmalar tarafından yapılmalıdır. Bu sayede analiz ve raporlama süreçleri, mümkün olan en profesyonel şekilde yürütülmüş olacaktır. Aynı zamanda riskler karşısında üretilen çözüm planları da daha verimli olmaktadır.

Back to top of page