Synesgy, dünya çapındaki tüm işletmelerin ESG (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) kriterlerine göre sürdürülebilirlik derecelendirmeleri ve değerlendirmelerini yapabilecekleri online bir platformdur. Platform içerisinde sektöre özel olarak hazırlanmış soru setlerinin yanıtlanması ile birlikte, firmaların, ESG (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) skorlarını öğrenmeleri ve 1 yıl geçerliliği bulunan sertifikayı edinmeleri mümkün olmaktadır.

Synesgy sayesinde firmalar, yalnızca öz değerlendirme ile kendi skorlarına değil, tedarikçi ve mevcut veya potansiyel iş ortaklarının da ESG skorlarına ulaşabilme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu sayede tüm portföyün dahil edildiği bütüncül bir sürdürülebilirlik derecelendirmesinin yapılması mümkün hale gelmektedir. Tüm bu özellikleri ile Synesgy, dünya çapında sayısız firma tarafından birçok ihtiyaca yanıt sunan bir dijital çözüm platformu olarak kabul edilmektedir.

Synesgy Ne İşe Yarar?

Günümüz iş dünyasında önemi hızla artan ESG kavramı; firmaların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarını kapsayan bir tanımdır. Aynı zamanda İngilizce Environmental, Social and Governance sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelen evrensel bir kısaltmadır.

ESG uygulamalarının iş dünyasına dahil olmasıyla, özellikle yatırımcıların ve firmaların iş ortaklıkları kurmadan önce yalnız finansal güce veya pazar payına değil; aynı zamanda ilgili firmanın çevreye verdiği zarar, çalışan sağlığı ve güvenliği ve atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ilkelerine de özen gösterilmesi konusu öne çıkmaktadır.

Synesgy, firmaların hem kendilerinin hem de tedarikçi portföylerinin ESG değerlendirmelerini tek bir platform üzerinden yapabilecekleri evrensel ve online bir platformdur. Bu sayede firmalar GRI (Global Reporting Initiative Standards), BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve AB Taksonomisi gibi evrensel ESG uygulamalarına uygun şekilde hazırlanan soru setleri ile tam bir sürdürülebilirlik ağı çerçevesinde mevcut durumlarını analiz edebilmektedirler.

Aynı zamanda hizmet sunduğu tüm ülkelerde sunduğu müşteri hizmetleri ile, tüm aşamalar boyunca kullanıcılara destek sunmayı sürdürmektedir. Bu sayede aktivasyon sağlama aşamasından, soru setinin tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlerde firmalar yardım alma imkanna sahiptirler.

Soru setinin tamamlanmasıyla, firma özelinde 12 ay geçerli ve dijital QR kod barındıran sertifika hazırlanmaktadır. Bu sertifikanın web sitesine veya sosyal mecralara eklenerek firma farkındalığının iş ortaklarıyla paylaşılması mümkündür. 

Synesgy Faydaları Nelerdir?

20 yıldan kısa bir sürede, ESG kavramı Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan kurumsal bir sosyal sorumluluk girişiminden, 30 Trilyon Dolardan fazla finansal varlığı temsil eden küresel bir trende dönüşmüştür. 

Şirketler karbon ayak izi, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi konularında daha duyarlı hale gelmiştir. Bu farkındalık; şirketleri, bir yandan sürdürülebilir finansal yatırımları belirlemeye ve sürdürülebilirlik kriterlerini iş modellerine uygun hale getirmeye, diğer yandan ise tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinde, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) uygulamalarında küresel standartlara uygun çözümler bulmaya yönlendirmiştir.

Tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinde sürdürülebilirlik ve ESG kriterlerine öncülük eden şirketlerin dijital çözüm ortağı olan SYNESGY ile;

  • Uluslararası ESG standartlarına göre hazırlanan soru setleriyle şirketinizin sürdürülebilirlik performansına ve ESG Skorlarına ulaşabilir,
  • Tüm tedarikçilerinizin ESG ilkelerine uygunluğunu tek platformdan yöneterek portföyünüzün sürdürülebilirlik performansını ölçebilir,
  • Tedarik zincirinde doğabilecek operasyonel riskleri önceden görebilir,

ESG kriterlerine uyum konusunda erken aksiyon alarak piyasada rekabet avantajı elde edebilirsiniz.

Yorum kapalı