Alacaklıların ödemelerini tahsil edememeleri ve borçluların ödemelerini yapmamaları durumunda meydana gelen risklere, kredi riski adı verilmektedir. Bu riskin ortaya çıkması sonucunda borçlu firmanın itibar kaybı yaşaması ve riskli müşteri grubunda yer alması kaçınılmaz olmaktadır. Risk grubu ise vadenin ne kadar geciktiğine ve önceki ödeme işlemlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Borçların ödenmemesi sonucunda alacaklı firmalar; tahsilat giderlerinin artış göstermesi, nakit akışında kesintilerin meydana gelmesi, anapara ve faiz kayıplarının yaşanması gibi istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle firmalar, kredi risk değerlendirmesi hizmetlerinden yardım alarak kendi güvenliklerini sağlamaktadır.

Kredi risk değerlendirmesi hizmetleri, D&B şirketi tarafından küresel çapta sunulan bir hizmettir. Veri tabanında 100 bini aşkın firma hakkında bilgi kaydına sahip olan şirket, kredi skoru ve raporlarını da depolamaktadır. Bu sayede kişiler kredi başvurusu yaptıklarında sosyal güvenlik numarası üzerinden kolayca risk değerlendirmelerinin yapılması mümkün olmaktadır. Ancak sosyal güvenlik numarasının, DUNS numarası ile karıştırılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik numaraları, her bir firma için özel olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede alacaklı firmalar, bu numara üzerinden sorgulama yaparak ödeme geçmişlerini ve kredi skorlarını öğrenebilmektedir. Bu durum ise borcun tahsil edilememesi riskini ortadan kaldırmak açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kredi Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalı?

Müşteriler, kredi ya da vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanmak istediklerinde bu talebin doğrudan kabul edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde alacaklı firmanın finans yönetim süreçlerinde istenmeyen problemlerin ortaya çıkması riski bulunmaktadır. Bu durumu önlemek içinse kredi risk değerlendirmesi hizmetlerinden yardım alınmalıdır.

Kredi risk değerlendirmesi yaparken izlenmesi gereken adımlar, kısaca şu şekilde sıralanabimektedir:

●  Müşterilerin sosyal güvenlik numaralarının öğrenilmesi,

●  D&B kurumsal web sitesine giriş sağladıktan sonrasında öğrenilen numaranın ilgili panellerde sorgulanması,

●  Çıkan kayıtlar üzerinden müşterilerin geçmiş dönemlerde yaptıkları tüm kredi başvurularının incelenmesi,

●  Önceki kredi işlemlerinde ödemelerin düzenli şekilde yapılıp yapılmadığının analiz edilmesi,

●  Kişilerin daha önceki dönemlerde kredi işlemleri için hangi firmalara başvuru yaptıklarının görüntülenmesi,

●  Başvuru sahiplerinin meslek ve mal varlığı kayıtlarının incelenmesi,

●  Kişilerin gelir ve gider dengelerinin analiz edilmesi,

●  Talep edilen tutarın belirtilen süre içerisinde ödenip ödenemeyeceğinin öngörülmesi,

●  Müşterilerin hangi risk grubunda yer aldıklarının öğrenilmesidir.

Kredi risk değerlendirmesi işlemlerinin tümünü tek bir platform üzerinden, kolayca gerçekleştirmek mümkündür. Bu nedenle D&B kredi skoru uygulaması, dünya çapındaki en popüler hizmetlerin başında yer almaktadır.

Kredi Risk Değerlendirmesi Avantajları Nelerdir?

Kredi risk değerlendirmesi, borçluların belirtilen vade içerisinde ve anlaşma sağlanan tutar kadar ödeme yapıp yapamayacaklarının incelenmesi işlemlerine verilen addır. Bu süreç içerisinde müşterilerin geçmiş dönem kredi hareketleri detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Bu sayede hazırlanan raporlar ile riskli müşterilere borç vermekten kaçınılması mümkün hale gelmektedir. Kredi risk değerlendirmesi hizmetlerinin sunduğu diğer avantajları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

●  Ticari faaliyetlerde işbirliği sağlanan ya da sağlanması planlanan firmaların uluslararası kredi limit bilgilerine kolayca erişim sağlanabilmesi,

●  Mevcut ya da potansiyel ortak firmalara ait D&B skorlarının kısa sürede öğrenilebilmesi,

●  Alacakların tahsil edilememesi riskinin önlenebilmesi,

●  İşbirliği kurulması planlanan firmaların hangi risk grubunda değerlendirildiklerinin görülebilmesi,

●  Firmalara ait ortaklık yapısı ve mali yapı detaylarının incelenebilmesi,

●  Sürdürülebilir ve doğru ortaklıkların sağlanabilmesi,

●  Portföye yeni müşteri eklerken güvenilir ve hızlı şekilde karar verilebilmesidir.

Küresel bir ölçüt olarak kabul edilen D&B skoru, firmalara ait tüm ticari kayıtları veri tabanında barındırmaktadır. Gerekli sorgulamaları yapmak içinse DUNS numarası ve sosyal güvenlik numaralarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorum kapalı