Nakit akışı, işletmelerin ticari varlıklarını sürdürebilmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından en önemli etmendir. Bu nedenle kontrol edilmesi ve düzenlenmesi en önemli olan finansal çalışmaların başında, her zaman için nakit akışı yönetimi yer almaktadır. Firma kasasına ay içerisinde giren paraya pozitif nakit akışı adı verilmektedir. Bir ay boyunca çıkan paraya ise negatif nakit akışı denmektedir. Kasaya aylık olarak giren ve çıkan para miktarı ise nakit akışı olarak tanımlanmaktadır.

Nakit akışı yönetiminin sağlanabilmesi için, iki akışın da aynı tarih periyotları aralığında izlenmesi gerekmektedir. Bu sayede firmaların kar oranlarının hesaplanması da mümkün olmaktadır. Ancak karlılık kavramı, bu orandan oldukça farklıdır. Bazı dönemlerde işletmelerin nakit akışları yetersiz kalsa da kar oranının yüksek görülmesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum sonucunda ise firmalar maddi zorluklar yaşayabilmektedir.

Firmaların tüm nakit işlemleri, güncel olarak nakit akış tablosuna işlenmelidir. Aynı zamanda ay sonunda tablo sonucunda ortaya çıkan kar miktarı ile kasada bulunan nakit miktarının da birbirlerine eşit olmaları gerekmektedir. Tutarın daha düşük ya da yüksek olması, nakit akışı yönetiminin hatalı yapıldığını göstermektedir. Bu durum ise firmaların finansal faaliyetleri üzerinde ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle nakit akışı yönetimi için mutlaka alanında uzman firmalardan yardım alınması önerilmektedir.

Nakit Akışı Yönetimi Nasıl Olmalı?

Nakit akışı yönetiminin profesyonel şekilde sürdürülmesi, firmaların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve başarı hedeflerine ulaşabilmeleri açısından büyük bir önem taşımaktadır. Etkili bir nakit akışı yönetiminin sağlanması içinse şu detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir:

●  Mevcut döneme kadar olan borç ve alacak hesaplamalarının yapılması sonucunda dengeli bir programın hazırlanması,

●  Mevcut dönem dahilinde sürdürülen ticari faaliyetlerin satış, alış, vade, kar oranları ve stok durumları gibi operasyonları ile nakit akışının birbirleri ile entegre edilmesi,

●  Nakit akış tablosunun hazırlanması ve güncel verilerin işlenmesi,

●  Firmanın finansal durumunun düzenli olarak takip edilmesi,

●  Firma kasasında mutlaka nakit rezervinin bulunmasına dikkat edilmesi,

●  Tahsilat ve ödeme tarihlerinin doğru şekilde belirlenmesi,

●  İşletme giderlerini takip ederek gereksiz harcamalardan kaçınılması,

●  Muhasebe ve nakit akışı yönetimi süreçleri için alanında uzman firmalardan yardım alınmasıdır.

Nakit akışı yönetiminin doğru şekilde uygulanması, işletmelerin giderlerini azaltmak ve kazançlarını yükseltmek için oldukça önemli bir çalışmadır. Bu nedenle her işletmenin mutlaka nakit akışı tablosu kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Nakit Akışı Yönetimi Avantajları Nelerdir?

Nakit akışı yönetimi, işletmeler için uzun ve kısa vadeli olmak üzere çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Ancak bu avantajlardan yararlanmak için mutlaka profesyonel destek alınması gerekmektedir. Nakit akışı yönetimi avantajlarının ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

●  Mal alış ve satış süreçleri hakkında gerçekçi şekilde hedeflenebilmesi,

●  Verimlilik ve kar oranlarının artırılması,

●  Üretim kapasitesinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi için duyulan ihtiyaçların analiz edilmesi,

●  Stok yönetiminin hatasız şekilde gerçekleştirilebilmesi,

●  Doğru ve en uygun fiyatlandırma stratejilerinin uygulanabilmesi,

●  Yatırım süreçleri hakkında doğru öngörülerde bulunulabilmesi,

●  Nakit fazlası ya da açığına sebep olan hataların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması,

●  Tüm hizmet ve ürün grupları için karlılık ile nakit akışı etkilerinin analiz edilmesi,

●  Elde edilen tüm veriler sonucunda en etkili finansman modelinin ve stratejilerinin belirlenmesidir.

Nakit akışı yönetiminin etkin şekilde uygulanması, ticari faaliyetlerin hızlandırılması ve büyüme hedeflerine ulaşılması için belirleyici bir unsurdur. Bu nedenle işletmelerin, nakit akışı kontrollerini aksatmadan kontrol etmeleri gerekmektedir.

Nakit Akışı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Nakit akışı yönetimi, aylık periyotlar içerisinde firma kasasına giren ve çıkan para miktarının takip edilmesi prensibi ile uygulanan bir çalışma modelidir. Bu yönetim çalışmalarının doğru şekilde uygulanması içinse şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

●  Düzenli finans takipleri ve denetimlerinin yapılması,

●  Açıkların tespit edilmesi durumunda hızlı önlemlerin alınması,

●  Kar ve zarar analizlerinin takip edilmesi,

●  Beklenmeyen durumlar için nakit rezervinin oluşturulması,

●  Son ödeme tarihlerinin geciktirilmemesi,

●  Harcamaların düzenlenmesi ve gerekli kısıtlamaların yapılması,

●  İhtiyaç duyulması durumunda profesyonel firmalardan danışmanlık hizmetlerinin alınmasıdır.

Nakit akışı yönetiminin etkin şekilde sağlanabilmesi için ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle profesyonel firmalardan yardım ve eğitim alınması seçeneklerinin değerlendirilmesi, firmaların yararına olacaktır.

Yorum kapalı