Dun & Bradstreet’in pazarlama yöneticiyleriyle yaptığı anket sonuçlarına göre, B2B Pazarlamayı 2030 yılına kadar şekillendirecek trendlerle ilgili hazırladığı rapor yayınlandı. Raporun Türkçe özetine aşağıdaki metinde ulaşabilirsiniz. Raporun tamamına ulaşmak için, metnin aşağısında yer alan linke tıklayabilirsiniz.

B2B Pazarlamayı şekillendirecek 10 trend nedir?

1) Birimin Dönüşümü

Gelecekte pazarlama biriminin ayrı bir birim olmaktan çıkarak, misyon ve görev tanımı olarak diğer birimlerle bütünleşmiş bir yapı olması bekleniyor. Pazarlama süreçleri, iş dünyasındaki değişen talep ve teknolojik gelişmelerle birlikte giderek daha dinamik bir yapıya bürünüyor.

Ankete katılan pazarlama yöneticileri, önümüzdeki on yıl içinde pazarlama biriminin en önemli 5 görevini aşağıdaki gibi sıraladı;

· Diğer birimlerin karar almalarına yardımcı verileri sağlayan,

· Müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını belirleyen öngörünün oluşmasını sağlayan,

· Marka değerinin oluşturulmasını ve güçlendirilmesini hedefleyen,

· Belirlenen müşteri öngörülerine göre yaratıcı iletişim ve konsept çalışmaları yapan,

· Pazarlama ve satışlardan gelen bilgileri kullanarak, şirketin ürün geliştirme ve inovasyonuna katkı sağlayan bir birim olacak.

2) Satış ve Pazarlama Birleşiyor

Pazarlama, geleneksel olarak satış birimi ile birlikte Yin Yang olarak kabul edilir; ayrı ama birlikte çalışan bir yapı. Peki bir pazarlama birimi gelecekte nasıl görünecek? Cevap; muhtemelen artık “sınırları belirlenmiş pazarlama departmanı” diye bir şey olmayacak. Resume Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Billy Andersson: “Otomasyon ve dijitalleşme ile birlikte satış ve pazarlama arasındaki sınır tamamen ortadan kalkacak”.

3) Marka Algısı Oluşturma

B2B pazarlama birimlerinin önceliği, çoğunlukla daha fazla potansiyel müşteriye ulaşarak satışı desteklemektir. Ancak pazarlama biriminin bir odak noktası daha olacak: “Marka algısı oluşturmak”. Her ne kadar otomatikleşmiş, dijital ve daha akıllı bir dünyada yaşayacak olsak da geleceğin pazarlama uzmanları “marka algısı” oluşturmaya devam edecek. Sadece dijital görünürlük (reklam, SEO çalışmaları vb) değil, öne çıkmak isteyen firmaların sürdürülebilir, yaratıcı ve yenilikçi marka kavramlarına odaklanması gerekiyor.

4) Yeni Petrol: Veri

Veri kavramı son yıllarda önemini daha fazla artırırken, tüm sektörlere müşteri ilişkileri ve karar alma konularında önemli katkı sağlıyor. Ancak günümüzde pazarlama yöneticilerinin yalnızca %30’u müşteri verilerinin şirketlerin pazarlama faaliyetlerinin merkezi bir parçası olduğuna inanırken, neredeyse tamamı bunun 2030 yılına kadar %100 seviyesine yaklaşacağını öngörüyor.

5) Müşteri İhtiyaçlarının Öngörülmesi

Uzmanların %46’sı, kullanıcı ve müşteri davranışları, tutumları ve değerlerine ilişkin verilerin, önümüzdeki 10 yıl içinde erişilmesi ve analiz edilmesi gereken en önemli veriler olacağını düşünüyor. Çoğunluk, geleceğin pazarlama ve satış birimlerinin en büyük yıldızlarının davranış bilimleri uzmanları ve psikologlar olacağını belirtiyor.

6) Birim Çalışanlarının Değişimi

2030 yılına kadar, pazarlama ve satış birimlerine yeni bir grubun hakim olması bekleniyor. Uzmanlara göre bu grup veri analisti, iş geliştirme uzmanı, davranış bilimleri uzmanı ve psikologlardan oluşacak.

7) Yapay Zeka

Geleceğin son teknoloji yapay zeka botları metin, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere büyük veriyi otomatik olarak toplayacak, yorumlayacak ve bugün sahip olduğumuzdan çok daha fazla öngörüyü hızla sunacak.

8) İnsan Duyguları ve Pazarlama

Yapay zeka ve otomasyon, pazarlama süreçlerini ne kadar değiştirecek olursa olsun hedef kitle yine de insanlardan oluşacak. Bu sebeple insan ilişkileri, karar almada rol oynayan duygular ve empati gibi kavramları yaratıcı bir biçimde pazarlama süreçlerine entegre edebilen şirketler fark yaratacak.

9) Dijital İletişim

Pandeminin en somut etkilerinden biri de yüz yüze iletişimin yerini Zoom ve Teams gibi platformların alması oldu. Dijital dönüşümü hızlandıran bu süreçle birlikte gelecekte yüz yüze toplantıların, konferansların, etkinlik ve fuarların rolü oldukça azalacak. 2030 yılına kadar kullanmaya başlayacağımız dijital platformlar ise yapay zeka tabanlı olup mevcut uygulamalara göre çok daha gerçekçi, güçlü ve hızlı olacak.

10) Merkezi ve Güçlü Bir Birim

Pazarlama biriminin sadece rolü, tanımı ve kadrosu değişmeyecek. Uzmanların çoğuna göre 2030’da diğer birimler arasında daha gelişmiş, şirketi ilgilendiren stratejik kararların hemen hepsinde rol oynayan bir konuma sahip olacak. Ayrıca yöneticilerin %62’si, 2030 yılında pazarlama departmanlarının şimdikinden daha güçlü olacağına inanıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.