Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği çevre sorunları ve pandemi sonrasında gerçekleşen değişimler hayatımızın her alanında sürdürülebilirlik kavramını anmamıza sebep olmaktadır.

Şirketler açısından sürdürülebilirlik, kavram olarak öncelikle çevreci hareketleri akla getirse de bunun dışında hissedarlar, çalışanlar, toplum gibi şirket faaliyetlerini etkileyen hususları da önemle ele almaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilirlik;  çevre, ekonomik ve sosyal kalkınma kavramlarını kapsayan bütüncül bir yapıdır. İçerisinde barındırdığı bu üç tema ile sürdürülebilirlik, günümüzde satın alma ve yatırım kararları verirken de üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu haline gelmiştir.

ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) kavramı, şirket faaliyetinin veya bir yatırımın üzerinde etki edebilecek çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarını kapsamaktadır.

Uluslararası araştırma raporları, ESG süreçlerini verimli yöneten şirketlere olan yatırımların her yıl arttığını göstermektedir. Yatırımcılar; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim odaklı varlıkları portföylerine dahil etmeyi önceliklendirmektedir. Morningstar verilerine göre, sürdürülebilir yatırım fonlarında ve ESG odaklı borsada işlem gören fonlarda tutulan para, geçen yıl küresel olarak %53 artarak 2,7 trilyon dolara yükselmiştir.

Son yıllarda iklim değişikliği ile artan çevresel duyarlılık sonucunda tüketici beklentileri de değişim göstermiştir. Deloitte adına 2021 yılında gerçekleştirilen anket verilerine göre, tüketicilerin %32’si daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeyi önemsemektedir. Tüketiciler çevreci tercihler yapılmasını desteklediği için, müşterilerinin beklentilerini karşılanmak isteyen şirketlerin tüm süreçlerinde daha sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik raporları şirketlerin öncelikli konuları haline geliyor

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) ilkeleri, gönüllü faaliyetler olarak algılansa da hem yerel hem de uluslararası düzenlemeler gün geçtikçe baskısını hissettirmektedir. GRI (Global Reporting Inititiative Standards) Küresel Raporlama Standartları Organizasyonu, sürdürülebilirlik raporlaması konusunda standartlar uygulamaktadır.

Avrupa Birliği’nde ise, Avrupa Komisyonu Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), 2023 yılından itibaren 250 kişiden fazla çalışanı olan şirketlere raporlama standartı uygulamaya başlayacağını duyurmuştur. İhracatımızın yarısından fazla paya sahip olan Avrupa Birliği’nde yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi kanunsal düzenlemeler de ESG kavramını ticarette etkili kılmaktadır.

Türkiye’de de Türk Ticaret Kanunu, Çevre Kanunu gibi kanunlardaki düzenlemelerin yanında, 2021 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile şirketlerin ESG kriterlerine hızlıca uyum sağlaması amaçlanmaktadır. Yine, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sürdürülebilirlik Bülteni gibi girişimler ile şirketlerin bu konularda farkındalık kazanması ve öncülük etmesi amaçlanmaktadır. McKinsey Sürdürülebilirlik Raporlaması anketine göre, yatırımcıların %83’ü sürdürülebilirlik raporlamasının daha fazla standardize edilmesinin, şirket riskini daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik göstergeleri şirketler için hem yeni anlaşmalar hem de müşteri memnuniyeti sırasında avantaj oluşturmaktadır.

Şirketler ESG kriterlerini yönetmekte hangi süreçlerde zorlanıyor?

ESG kriterlerine uygun şekilde tedarik zinciri ve satın alma süreçlerini yönetmek isteyen firmalar için hızla değişen mevzuatları takip ederek şartlara uygun anket soru setlerini hazırlamak büyük bir zorluk haline gelmektedir. Tedarik yönetim sürecinde tedarikçileri ile anketlerin paylaşılması ve soruların eksiksiz cevaplanması, kaliteli bir veri incelemesi yapılması gibi süreçler ise operasyonel yükler oluşturmaktadır. Forrester Consulting’in gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların %47’si kuruluşlarında ESG verilerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Tüm bu zorluklarla karşı karşıya kalmadan sürdürülebilirlik süreçlerine entegre olmak isteyen şirketlerin kullanabilecekleri CRIF’in yeni nesil sürdürülebilirlik platformu Synesgy ile şirketler, kolaylıkla ESG uygulamalarını dijitale taşıyarak sürdürülebilirlik ve ESG kriterlerine uygunluklarını değerlendirebilecekler.

Synesgy hakkında daha fazla bilgi almak ve lansman sunumuna erişmek için  tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar:
Sara Bernow vd., More than values: The value-based sustainability reporting that investors want, Mc Kinsey, August 7, 2019
Saijel Kishan, ESG by the Numbers: Sustainable Investing Set Records in 2021, Bloomberg, 3 February 2022
How consumers are embracing sustainability, Deloitte
Joachim Bartels, Failing to Meet ESG Goals Exposes Companies to Increased Operational and Financial Risks, BIIA, Jun 13, 2022