Synesgy, Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), AB Sürdürülebilir Faaliyetler Taksonomisi gibi küresel ESG pazar düzenlemelerine dayanan özel soru setleri içermektedir.  Ayrıca Synesgy anketi, Avrupa düzeyinde tanınan CRIF Rating Agency (CRA) tarafından onaylanmıştır.

Synesgy anketi iki aşamalı bir yaklaşıma dayanmaktadır. İlk aşamada, Global Reporting Initiative’e (GRI) ve küresel düzenlemelere atıfta bulunan; Şirket ve Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ilkelerine odaklanan soruların yer aldığı temel soru seti bulunur. İkinci bölüm ise, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre sektöre özel sorulardan oluşan kısımdır.

Evrensel Standarların Önemi

Evrensel Standartlar; ekonomi, çevre ve insanlar üzerindeki kurumsal etkiler için en üst düzeyde şeffaflık sağlayarak GRI aracılığıyla tüm raporlama temellerini güçlendirir. Bu güncelleme, GRI’nin 2016’da rehberlik sağlamaktan standart belirlemeye geçişinden bu yana gerçekleşen en önemli güncellemedir.

İleriye dönük bir yaklaşımla güncellenen Evrensel Standartlar, AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (IFRS)  açıklama gereksinimine yanıt verebilecek şekilde GRI raporlamalarının kapsamını artırmaktadır.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Evrensel Standartlar 2021 özellikle üç standardı içermektedir:

GRI 1: Temel (GRI 101:2016’nın yerine geçer): GRI raporlamasının amacını ve sistemini ortaya koymkatadır.Tüm kuruluşların GRI Standartlarına göre raporlama yapmak için uyması gereken temel kavramları, gereklilikleri ve ilkeleri içermektedir.

GRI 2: Genel Bildirimler (GRI 102:2016’nın yerine geçer): raporlama uygulamaları, faaliyetler ve çalışanlar, kurumsal yönetim, strateji, politikalar, uygulamalar ve paydaş katılımı hakkında güncellenmiş ve birleştirilmiş açıklamalar içermektedir.

GRI 3: Öncelikli Konular (GRI 103: 2016’nın yerine geçer): kuruluşun öncelikli sorunlarını nasıl belirlediği ve yönettiği konusunda adım adım rehberlik ve açıklamalar sağlamaktadır.

Gözden geçirilmiş Evrensel Standartlar, öncelikli temaları daha iyi tanımlayarak, BM ve OECD tarafından belirlenen insan hakları konularını da içermektedir. Böylece, kuruluşların durum tespiti beklentilerini tam olarak karşılayan, tutarlı bir raporlamayı mümkün kılmaktadır.

Şirketleri, bankaları ve finansal kuruluşları öncelikli konularını tanımlamaya ve etkilere, ilkelere ve gereksinimlere daha fazla odaklanmaya yönlendirmesi nedeniyle Evrensel Standartların güncellemesine uygun olarak Synesgy soru setleri de güncellenmiştir. BM ve OECD beklentilerini de yansıtan gözden geçirilmiş Evrensel Standartlar ile sağlam temellere dayalı Synesgy anketi sayesinde şirketinizin ve tüm portföyünüzün sürdürülebilirlik değerlendirmesini yapabilirsiniz.

Synesgy hakkında daha fazla bilgi almak için tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.