Bankalar Değişen Tüketici İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Neler Yapmalı?

CRIF’in Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya’da tüketicilerin finansal sürdürülebilirlikleri için aldıkları önlemler, değişen harcama alışkanlıkları ve mali durumlarını yönetme eğilimlerini incelediği Banking on Banks 2023 araştırması tamamlandı.

Banka ve diğer finansal kurumların kişilerin karşılaştığı finansal zorlukları iyileştirmeye yönelik çalışmalarının da değerlendirildiği raporda geçen yıla kıyasla iyileşmelerden bahsedilmesine rağmen, Avrupalıların %79’unun önümüzdeki 12 ay için finansal kaygıları olduğu görülmektedir.

Bankalar Ve Tüketiciler Arasındaki İlişki

Avrupalıların geçim sıkıntısı ile baş etmelerine yardımcı olmak için beklenenin üzerinde sorumluluk almalarına rağmen, tüketiciler bankaların daha fazla yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyor. Özellikle gündelik masraflarına yönelik destek sorulduğunda, katılımcıların beşte biri bankaların ve diğer kredi veren kuruluşların kendilerini desteklemek için yeterince çaba göstermediğini belirtiyor. Bu oran en yüksek İspanya (%34) ve Avusturya’da (%24), en düşük ise Birleşik Krallık’da (%17) gerçekleşmiştir.

Dijital Çözümlere Yönelim

Araştırmada tüketicilerin harcamalarını analiz etmek ve daha doğru bütçeleme yapmak konusunda yardımcı olabilecek açık bankacılık ve üçüncü taraf uygulamalarına yöneldiği ve %26’sının son 12 ayda dijital bankacılık hizmetlerini daha fazla kullandıkları görülüyor.

Raporda aynı zamanda, Covid-19 salgını ile değişen tüketici davranışları ve açık bankacılık araçlarının giderek artan çeşitliliği nedeniyle dijital hizmetlere geçiş hızının artacağını vurgulanıyor. Avrupalıların %38’i, yaşam pahalılığı nedeniyle mali durumlarını dijital çözümlerle yönetmeyi planlıyor.

Katılımcılar yaşadıkları ödeme güçlüklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bankaların ve diğer borç veren kurumların kişilerin mali durumlarını bütünsel olarak incelemeleri gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle tüketiciler, mali durumuna ilişkin daha kapsamlı çıktılar elde etmek için açık bankacılık çözümlerini destekliyor. Veri paylaşımı söz konusu olduğunda ise mali zorluklardan kaçınmalarına veya mali hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması halinde, tüketiciler verilerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Bankalar İçin Sürdürülebilirlik

İklim krizi ışığında, Avrupalı tüketiciler sürdürülebilirlik ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularına öncelik verirken, operasyonlarının sürdürülebilirliği konusunda şeffaf olan bankaların tercih edilme olasılıklarının arttığı görülmektedir.

Bu seneki raporda, bankaların ve diğer finansal kurumların geliştirmeleri gereken bir dizi alan belirledik. Tüketicilerin değişen tercihleri konusunda kapsamlı çıktılar sunduğumuz CRIF Banking on Banks 2023 raporunun tamamını buradan indirebilirsiniz.