Dijital Dönüşüm Anketi

CFO’lar ve finans yöneticilerinin %75’i, pandeminin finans süreçleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve bu etkilerin 2021’de de devam edeceğini beklediklerini paylaştı.

Dun & Bradstreet’in dünya genelinde 1.200’den fazla CFO ve finans yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette katılımcıların %48’i, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlamanın 2021 yılında da finans operasyonlarını önemli ölçüde etkilemesini bekliyor. Finans yöneticileri, COVID-19’un kalıcı etkileri karşısında operasyonlarının daha etkin olması için bazı adımlar attıklarının bilgisini verdi.

Ankete katılanların %40’ı yeni normal çalışma modelini desteklemek için teknolojiye yatırım yaptıklarını, %36’sı ise finans operasyonlarındaki otomasyona bağlı çalışma modellerini genişletmeye başladıklarını belirtti.

Katılımcıların paylaşımına göre, pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntıyı en aza indirmek için dijital dönüşüm süreçleri hızlandırıldı. Bu dönüşümün, iş süreçlerinde manuel işlemleri azaltmanın verimliliği ve kapasiteyi artırmak için gerekli olduğu düşünülüyor. Karar alma süreçleri hakkında sorulan sorulara cevaben, %44’lük bir çoğunluk “otomatize edilmiş karar sistemlerinden” faydalandıklarını belirtti. Ancak risk yönetimi ve kredi karar süreçleri hakkında daha detaylı sorulara ise, %45’e yakın bir grup, risk yönetim süreçlerinin “çoğunlukla manuel” olarak ilerlediğini ifade etti.

Ankete katılanların %41’ine göre “veri kalitesi” entegre karar çözümlerinde en önemli etken.

Kredi, tahsilat ve ödeme süreçlerinin veriye dayalı olarak gerçekleştirilmediği durumda yaşanan olumsuz etki göz önüne alındığında, finans yöneticilerinin dijital dönüşüm ve güncel ticari veriden faydalanma ihtiyacı gün geçtikçe önemini artırmaktadır.

Bununla birlikte, ankete katılan CFO ve finans yöneticilerinin çoğunluğu, veri yönetiminin karar süreçlerindeki en önemli zorluklardan birisi olduğunu söyledi. Ankete katılan finans yöneticilerinin %98’i bir veya daha fazla alanda müşteri verisini yönetmekte zorlandıklarını belirtti. Katılımcıların %47’si (en yüksek oran) karşılaştıkları en büyük zorluğun, bu veriyi minimum manuel çalışma ile finansal öngörü oluşturmak için kullanmak olduğunu ve bunun doğrudan veri kalitesi ile data entegrasyonunun uyumuyla mümkün olabileceğini belirtti.

2020’de yaşanan pandemi krizi finans uzmanlarını, daha önce benzeri görülmemiş bir ortamda riskleri en aza indirmeleri için test etti. Şirketlerin, finansal riskler konusunda varsayımlarda bulunmaları eskisinden çok daha riskli hale gelirken, veriye dayalı karar alma ve data entegrasyonunun finans ekiplerinin mevcut işlerini istikrarlı bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğu verimliliği ve hızı sağladığı da tekrar vurgulanmış oldu.

Anketin ortaya koyduğu sonuçlar CFO’ların ve finans uzmanlarının, etkin risk yönetimi için veriye dayalı dijital çözümleri takip etmeye devam edeceklerinin güçlü bir göstergesi niteliğindedir. Firmaların nakit akışını yönetmelerine, geleceği planlamalarına ve hızlı karar almalarına yardımcı olacak dijital araçlara duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır.

CRIF ve Dun & Bradstreet olarak sunduğumuz ticari bilgi, risk yönetimi ve entegre çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz .