Global Bankruptcy Report 2020 Yayınlandı

36 ülkeden elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan rapora göre; pandeminin yarattığı ekonomik kriz güçlü finansal etkilere sahip olsa da, ülke ekonomilerinin çoğunluğunda (28) iflas oranlarının 2020’nin üçüncü çeyreğinde negatif ivmede ilerlediğini söylemek mümkün.

Sektörel olarak incelediğimizde; pandeminin yarattığı etkiler şüphesiz her alanda hissedilirken, yapılan araştırmalar, perakende ve inşaat sektörlerindeki etkilenmelerin ulaşım ve konaklama sektörlerinde yaşananlar kadar şiddetli olmadığı yönünde.

Ancak Türkiye, İsveç, İtalya, Yeni Zelanda ve Tayland’ın içerisinde yer aldığı, incelenen 77 ekonomiden 18’inde inşaat üretimi üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre artış kaydetmiş olmasına rağmen Türkiye, Yeni Zelanda ve İtalya’da 2020’nin ikinci çeyreğinde bu sektörlerde büyük düşüşler gözlendi.

Dosyaları indirerek ülkeler özelinde iflas verilerini inceleyebilirsiniz.

Global Bankruptcy Report 2020

Global Bankrupcy Report 2020 Öne Çıkan Ülkeler Özet Raporu