Firma istihbaratı, iş yapılacak firmalar ile ilgili bilgi edinme süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Özellikle iş yapılacak şirketin risklerinin öngörülmesi, açık hesap limitlerinin belirlenerek kredi kararlarının planlanabilmesi, risk skorlarına erişilebilmesi ve izleme süreçlerinden oluşan kapsamlı araştırmaları içermektedir.

Firma istihbaratı hizmeti sayesinde firmaların mevcut ticari risk durumu detaylı olarak raporlanmakta, bu raporlar üzerinden objektif bir değerlendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda, izleme hizmeti sayesinde söz konusu firmalarda gerçekleşen değişiklikleri anlık olarak takip etmek mümkün olmaktadır.

Yurt dışı ve yurt içi firmaların ticari risk durumunun gözlemlenebilmesi amacıyla hazırlanan raporda; firmanın temel bilgilerinin yanı sıra kredi limit önerileri, finansal risk skorları, finansal bilgiler, sermaye bilgileri, ödeme performansı, ortaklık yapısı ve firma soyağacı gibi bilgilere erişmek mümkündür. Bu başlıklar altında toplanan bilgiler detaylı bir şekilde değerlendirildiği takdirde firma özelinde doğru analizleri yapmak ve gerekli kararları doğru veriler üzerinden almak mümkündür.

Faydalanılan firma istihbaratı hizmetinin kapsamına bağlı olarak Türkiye’de yerleşik firmaları takip etme ve 12 ay boyunca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne yansıyan değişikliklerden haberdar olmak mümkündür. Bu aynı zamanda düzenli olarak firma istihbarat bilgilerine ulaşmak ve risklerini kontrol altında tutmak isteyen firmalar açısından son derece önemli avantajlar sağlamaktadır.

Bununla birlikte ticari risklerin değerlendirilmesi sürecinde bir firma hakkında istihbarat sahibi olunurken en önemli konu, değerlendirme yaparken farklı risk kategorilerine göre hesaplanmış risk skorlarını da göz önünde bulundurmaktır.  Bu kapsamda yapılması gereken farklı risk skorlarına göre portföy dağılımının, portföy risk yönetimi kapsamında incelenmesidir.

Portföy Risk Yönetimi Nedir?

Başarılı ve karlı bir şirketten söz edebilmek için risk kontrolünün sağlanması çok önemlidir. Günümüz ekonomisinde hemen her sektörde piyasa koşulları sürekli olarak değişmekte, yaşanan değişimler ve gelişimler firma skorlarını ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin maruz kaldığı riskleri etkilemektedir.

Buna bağlı olarak şirketlerin mevcut risklerini doğru bir şekilde değerlendirmesi, azaltması ve süreçlerini otomatikleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca büyüme konusunda adımların doğru ve ölçülü bir şekilde atılması başarıya giden yolda önemli bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu süreçte şirketler, müşterilerinin ve iş ortaklarının mevcut durumlarına ilişkin bilgileri eksiksiz ve güvenli bir şekilde elde etme ihtiyacı duymaktadır.

Portföy analizi; müşteri tabanının inceleme, analiz ve eylem için bölümlere ayrılmasını kapsayan stratejik bir süreç olma özelliğine sahiptir. Segmentasyon; şirket ve faaliyet sektörü açısından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak coğrafi bölgeye, sektöre, hacme ya da farklı etkenlere göre yapılabilir. Müşteri tabanının incelenmesi sonrasında elde edilen bilgiler şirketin mevcut risklerine ilişkin büyük resmi görebilmesini sağlar. Kredi risk yönetimine ilişkin bilgilerin değerlendirilmesine dayanan yaklaşım sayesinde; şirketler operasyonel süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilirler, stratejik olarak avantajlı bir konuma geçebilirler ve iş sonuçlarını iyileştirerek karlılığa dönüştürme imkanını elde edebilirler.

Şirketler, elde edilen bulguları genel iş performansı ve hedefler bağlamında inceleyerek riski ve büyümeyi dengelemek amacıyla çeşitli veri odaklı stratejileri öncelikli olarak uygulamayı tercih edebilirler. 

Daha fazla bilgi almak için buradan bize ulaşabilirsiniz.