Ticari bilgi raporları, şirketlerin Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde iş yaptığı veya yapacağı firmalara ilişkin yasal bilgilerin yer aldığı verilerle hazırlanan raporlardır. Bu sayede yurt içi ve yurt dışı yerleşik müşteriler ile ilgili risklerin öngörülmesi, doğru kredi kararları alınması aynı zamanda iş ilişkilerinin tesis edilmesi noktasında fayda sağlamaktadır.

Ticari bilgi raporları sayesinde;

– Hem mevcut hem potansiyel müşterilerin finansal riskleri öğrenilebilir. Böylece firmalar yeni müşteri kabul süreçlerini hızlandırabilir ve satış verimliliğini artırabilir.

– Kredi kararları çok daha hızlı ve güvenilir bilgiler ışığında verilebilir. Online erişim imkanı sağlayan rapor çözümleri ile hızlı ve doğru kredi kararları alınabilir.

– Doğru kredi limitlerinin belirlenmesi sayesinde firmalar tahsilat risklerini azaltabilir. Aynı zamanda portföylerindeki risk dağılımını görebilir ve en yüksek risk barındıran segment üzerinde çalışmalarını odaklayabilirler.

Ticari bilgi raporları firmalara hem yurt içi hem yurt dışı firmalara ait;

– Kredi limit önerilerine,

– Firma yönetici bilgilerine,

– Firmaların güncel finansal risk skorlarına,

– Firmaların grup firmalarına ilişkin bilgilere,

– Firmaların sektörel bilançolarına,

– Firmaların piyasaya olan ödeme performanslarına ulaşma imkanı sağlar.

Kredi Değerlendirme ve Kredi Süreçlerinin Yönetimi Çözümleri Ne Sağlar?

Kredi değerlendirme ve karar süreçleri yönetim çözümleri sayesinde; mikro işletmeler, orta ölçekli ve büyük işletmeler etkin, objektif, hızlı, ölçülebilir ve doğru kararlar alma imkanına sahip olmaktadır.

Kredi değerlendirme ve karar süreçleri yönetim çözümlerinin işletmelere sağladığı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

– Başvuru süreçlerini otomatikleştirme,

– İşletmeye uygun yöntemlerle skor veri sistemi geliştirmek,

– Mali analiz süreçlerini yeniden tasarlama,

– Finansal tablolar olmaksızın kredi kararını hızlı ve doğru bir şekilde verebilmek,

– Otomatik bireysel limit alt yapısını oluşturmak,

– Mikro işletmelere yönelik olarak risk bazlı ürün – teminat matrislerinden faydalanmak.

Rapor çözümlerimiz hakkında bilgi almak için buradan bize ulaşabilirsiniz.