Bankalar, finansal kurumlar ve reel sektör firmaları, müşteri ve tedarikçileri için kredi karar süreçlerinde çeşitli çözümlerden faydalanmaktadır. 

Kredi denildiğinde akla her ne kadar öncelikle finansal kurumlar geliyor olsa da vadeli mal ve/veya hizmet satışı yapan firmalar da temelde müşterilerine kredi ya da kredili işlem yapma imkanı sağlamaktadır. Bu bağlamda reel sektör firmaları tıpkı finansal kurumlarda olduğu gibi ticari alacak risklerini mümkün olan en etkin şekilde yönetme amacıyla kredi karar süreçlerinde kredi derecelendirme modellerini kullanmayı tercih etmektedir. Buna ek olarak tedarikçi risklerinin yönetimi noktasında da benzer çözümlere ihtiyaç duyulabilmektedir.

Objektif ve doğru kararlar sayesinde kredi karar ve tedarik süreçlerini yönetmek aynı zamanda riskleri de etkin bir şekilde yönetme imkanı vermektedir. Bu kapsamda faydalanılabilecek çözümlerin başında risk bazlı portföy analizi gelmektedir.

Risk Bazlı Portföy Analizi Faydası Nedir?

Risk bazlı portföy analizi, şirketlerin tüm müşteri portföyünün riskini ölçerek bu doğrultuda doğabilecek riskleri veya yaşanabilecek kayıpları öngörebilmelerini sağlamaktadır. Ticari verilerle desteklenen firma bilgileri doğrultusunda, şirket portföyündeki firmaları risklerine göre analiz etmektedir. Böylece, yöneticiler iş ilişkisinde olduğu firmalar hakkında olası sorunları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar alabilmektedirler.

Portföy Risk Yönetimi ve Portföy Analizi İşletmelerin Karar Verme Sürecini Nasıl Etkiler?

Başarılı bir iş ve işletme sahibi olmayı sağlayan kritik unsurlardan biri doğru karar verebilmektir. Yöneticilerin önemli kararları ne zaman vermeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Bu aşamada işletmelerin karar verme süreçlerine yardımcı olmaya yarayan portföy analizi devreye girer. 

Portföy analizi; işletmelerin faaliyet yürüttüğü firmalar hakkındaki potansiyel fırsatları ve tehditleri tespit etmesine ayrıca rakiplerine karşı performanslarını ölçmesine yardımcı olabilir. Bir şirketin çeşitli iş ortaklarının analiz edilmesi yoluyla finansal performansını değerlendirme süreci olan portföy analizi sayesinde işletmeler faaliyetlerinde hangi firmalara ağırlık verecekleri konusunda daha iyi kararlar alabilirler. 

Ayrıca portföy analizi işletmelerin normal şartlar altında farkında olamayacakları çeşitli fırsatları ve riskleri belirlemesine yardımcı olarak pazarlarında rekabet avantajı sağlayabilir.

İşletmeler zaman içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere bağlı olarak elde ettiği ilerlemeleri izleyebilir ve riskli durumları önceden bilerek gerekli adımları atabilirler. Bu durum işletmeleri açısından optimum fayda sağlayacak kararları vermelerini sağlar.

Daha fazla bilgi almak için buradan bize ulaşabilirsiniz.