“Yaptığınız iş ne olursa olsun, risk yönetimine yatırım yapmıyorsanız riskli bir iştir.” Gary Cohn (IBM/Başkan Yardımcısı)

Günümüz iş dünyasında şirketler, müşteri taleplerini karşılamak için küresel tedarik zincirine doğrudan bağlıdır. Tedarikçilerde yaşanabilecek sorunlar veya gecikmeler bir şirketin üretimini, satışlarını, maliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilir. Aynı zamanda, müşteri siparişlerinin zamanında teslim edilememesi, itibar ve müşteri kaybı gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle lojistik ve firma riski kaynaklı olumsuzluklar, şirketlerin mevcut tedarik zinciri süreçlerini yeniden gözden geçirme ve planlama noktasında değişiklik yapmalarına sebep oldu.

Milyonlarca Firma Risk Altında

Dun & Bradstreet’in 2020 yılı ilk çeyreğinde hazırladığı rapora göre, globalde 5 milyondan fazla firmanın 1. ve 2. seviye (Tier 1 ve Tier 2) tedarikçisi salgından doğrudan etkilendi. Kapanma tedbirleri nedeniyle ekonomik ve operasyonel aksaklıklar yaşandı. Belirli ürünlerde talebin azalması nedeniyle satış ve tahsilat riskleri arttı.

Güncel olarak D&B Hoovers’ta yer alan Covid-19 Etki Endeksi’ne göre de dünya genelinde yaklaşık 98 Milyon şirket pandemiden en yüksek seviyede etkilendi.

Tedarikçi Yönetimi’nde yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için;

Teknoloji ve Dijitalleşmeye Yatırım Yapın

Tüm tedarik süreçlerinin (planlama, sipariş, stok yönetimi, depo yönetimi, lojistik vb) izlenebilir, hesaplanabilir ve öngörülebilir olması için verilerin doğru yöntemlerle kayıt altına alınması ve takip edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin izlenebilir olması veya dataloglarla kontrollü olarak transferlerin gerçekleşmesi gibi teknolojik yatırımlar yapılabilir.

Tedarikçilerinizi Sınıflandırın

Öncelikli olarak tedarikçilerin sınıflandırılması veya gruplandırılması, bu süreçte yaşanabilecek risklerin öngörülebilmesi veya azaltılması için en önemli konulardan biridir. Önem seviyelerine göre tedarikçiler 1, 2 ve 3. seviye (Tier 1-2-3) olarak sınıflandırılmalı ve bu firmaların durumu seviyesine göre güncel olarak değerlendirilmelidir. Tier 1 “birinci seviye tedarikçiler” doğrudan firmalara üretim yapan tedarikçiler olduğundan, bu gruptaki tedarikçilerin en yakın şekilde takip edilmesi ve risklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi Çeşitliliğinizi Artırın

Alınan hammadde veya hizmetin tek bir kaynaktan sağlanması da tedarik zincirinde yaşanacak aksaklıkları artırabilir. CRIF Türkiye olarak sunduğumuz 200 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı D&B Hoovers çözümüyle, özellikle üretiminizi etkileyebilecek 1. seviye potansiyel tedarikçilerinizi tespit ederek alternatif tedarikçi listelerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Ticari Bilginin Gücünden Faydalanın

Bu aşamada ticari bilgiye dayalı finansal öngörüler ve durum tespiti işletmelerin daha güvenilir tedarik zincirleri oluşturmasına ve risk yönetimini etkin yapmasına yardımcı olacaktır. Tedarikçi risk yönetimi için aşağıdaki üç adım uygulanabilir:

Tedarikçi Risk Analizi: Tedarikçilerin finansal risklerini belirlemek ve buna bağlı riskleri ortadan kaldırmak için tedarikçiler ve alt tedarikçiler dahil olmak üzere tüm tedarikçilerin analiz edilmesi gerekir. CRIF ve Dun & Bradstreet olarak sunduğumuz Ticari Bilgi Raporları ile Türkiye ve dünyadaki tüm tedarikçileriniz için kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Portföy Analizi: Tedarikçi riskleri tekil olarak analiz edildikten ve bütün portföy tek bir platformda yukarıda bahsettiğimiz gibi sınıflandırıldıktan sonra, risklerine göre gruplandırılarak sürekli ve güncel olarak takip edilebilir. CRIF ve D&B olarak sunduğumuz tedarikçi yönetimi çözümleri ve ticari bilgi raporları ile tedarikçi riskleri etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Monitoring (İzleme): Yeni ve mevcut tedarikçilerin batma riski, firmada yaşanan değişiklikler, ödeme performansı gibi kriterlerini güncel olarak takip etmek doğabilecek risklere karşı şirketlerin önceden aksiyon alabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede üretim operasyonlarını sağlıklı sürdürmesi ve yaşanabilecek gecikmelerin önlenebilmesi mümkün olmaktadır. CRIF ve Dun & Bradstreet İzleme hizmetleriyle portföyünüzde yaşanan değişiklikleri anlık takip edebilirsiniz.

Tedarikçi risk yönetimi çözümlerimizle ilgili daha detaylı bilgi almak için tr.info@crif.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.