Artan global düzenlemeler ve uyum yasaları, çalıştığınız firmaların gerçekte kimler tarafından kontrol edildiğini bilmenizi gerekli kılarken, firmanızın itibarını korumak için de önem taşımaktadır.

Firma Ortaklık Yapısı Nedir?

En baştan başlayalım. Ticari hayatta intifa hakkı sahibi olarak geçen ortaklık yapısı (beneficial owner) kavramı, bir firmanın hisselerini veya oy haklarını kontrol eden ya da başka bir şekilde firma yönetimi üzerinde kontrol sahibi olan kişidir. Bu durum doğrudan firma ortaklığı olabileceği gibi başka firmalar üzerinden de sağlanabilir.

Firma yapısında yer alan doğrudan ortak, firmada arada başka bir kişi olmadan doğrudan hisse sahibi olurken, dolaylı ortak ise herhangi bir kişi vasıtasıyla hisse sahibi olabilmektedir.

Bazı durumlarda firma ortakları kurumlarla ilişkili fonların kaynağını veya kullanımını gizlemek için kasıtlı olarak doğrudan ortak olarak tanımlanmak istemez. Bunun altında vergiden kaçınma, kara para aklama veya yolsuzluk gibi nedenler yatabilir.

Uluslararası Kuruluşlar Sahada

Firmaların bu tarz komplike ortaklık yapıları karşısında mağduriyet yaşamamaları için kuruluşlar bir dizi önlem almaktadırlar. Örneğin, uluslararası bir kuruluş olan Financial Action Task Force (FATF), kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı için çeşitli standartlar belirleyerek ülkelere, firmalara yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulama konusunda rehberlik etmiştir.

FATF, tüzel kişilerin intifa hakkı sahipliğini ele alan tedbirler sağlayarak cezai amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemek için ülkelerin benimsemesi gereken bir dizi tavsiyeyi ekler. Bu tavsiyelerin başında;

  • Tüzel kişiler ve yasal düzenlemelerle ilgili risklerin değerlendirilmesi,
  • Tüzel kişileri ve yasal düzenlemeleri yeterince şeffaf hale getirilmesi ve
  • Doğru ve güncel ortaklık bilgilerinin yetkili makamlara zamanında sunulmasının sağlanması gelmektedir.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği de üye devletlerine üçüncü devletlerle ticari ilişkilerde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını engellemek için Dördüncü AB Kara Para Aklama Direktifini yürürlüğe koymuştur.

Ancak küresel örgüt yapılarının daha karmaşık hale gelmesiyle kurumlar ve devletler tarafından alınan önlemlerin uygulanması zorlaşmaktadır. Karşılaşılan zorlukların başında; verinin kalitesi ve güncelliği gelirken, ülkelerin farklı yasal düzenlemelere sahip olması verinin toplanması önündeki en büyük engeldir.

Etik Ticari Büyüme Sağlama

Peki firmalar bu riskten korunmak için neler yapmalı, hangi adımları süreçlerine entegre etmeliler?

Kuruluşlar, mevcut veya potansiyel müşterilerin ortaklık yapılarına ait verilerin toplanarak, bu verilerin işlenmesinin firmalarca otomatik hale getirilmesini, bu sayede küresel hisse sahipliğiyle ilgili verilere hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlamayı önermektedir.

Ticari ilişkiler kurmadan önce ortaklık yapılarını derinlemesine öğrenmek için analiz ve araştırma araçlarını kullanmak, firmalara hem zaman kazancı hem de ticari itibarlarını sağlamlaştırmayı sağlamaktadır.

Çalıştığım Firmaların Detaylı Ortaklık Yapısına Nasıl Ulaşabilirim?

Dun & Bradstreet’in 200’dan fazla ülkede 258 milyondan fazla firma bağlantısını kapsayan Beneficial Ownership veri tabanı, çalıştığınız firmaların %0,01 pay oranlarına kadar detaylı ortaklık yapılarını sunar.

Kurumsal Şeffaflık Yasası (Corporate Transparency Act – CTA) ve Kara Para Aklama düzenlemeleri (AMLA) doğrultusunda güncellenen Beneficial Ownership ile mevcut ve potansiyel müşterilerinizin,

  • İsme ve sahiplik yüzdesine göre şahıs veya firma hisse payları,
  • Hangi ülkede yer aldıklarını ve
  • Sahiplik türlerini (Halka Açık Kuruluş, Devletin Sahip Olduğu, Özel Kuruluş vb.) detaylarıyla öğrenebilir, uyum süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz.

Beneficial Ownership çözümümüz ile ilgili daha fazla bilgi için tr.info@crif.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.