İhracata yeni adım atmış ya da yıllardır sektörde emin adımlarla ilerleyen bir firma da olsanız, sürdürülebilir ve karlı ticaret için karşılaşabileceğiniz potansiyel riskleri öngörerek, bu risklere önceden hazırlıklı olmalısınız. Ticari süreçte firmaların karşı karşıya olduğu riskler genel olarak yasal riskler, piyasa riskleri ve finansal riskler olarak üç ana başlık olarak belirlenebilir.

Firmaların Sahip Olduğu Potansiyel Riskler

İlk olarak inceleyeceğimiz “Yasal Riskler”; ticaret yapılan ülkede halihazırda yürürlükte olan ve tüketiciyi korumaya yönelik yasalardan, ülkeden ülkeye farklılık gösteren hukuk sisteminin yanlış yorumlanmasından, gümrük kısıtlamalarından ve ambargo kararlarından oluşan risk grubudur. Aynı zamanda mevcut veya potansiyel tedarikçilerinizin yasal mevzuatlara uygunluk durumunun bulunmaması da dolaylı yoldan sahip olduğunuz yasal risk olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle ihracat yapılacak ürünle ilgili gümrük müşaviri ve ilgili ülkenin ticaret ateşeleriyle sürekli diyalog halinde olmak firmaların yasal risklerini en aza indirmelerine yardımcı olacaktır.

İkinci sırada yer alan “Piyasa Riski” daha çok dış etmenlere bağlı olarak, bir firmanın mali yapısına doğrudan veya dolaylı etki edecek riskleri oluşturur. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve faiz oranları bu başlık altında yer alan risklerden olurken; firmaların olası senaryoları planlayarak gerekli önlemleri alması, bu risklerin azaltmasını sağlayacaktır.

Son başlıkta bahsedeceğimiz “Finansal Riskler” ise, firmaların özellikle dikkat etmesi gereken risk grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari ürün veya hizmetin bedelini ihracat yapılan firmadan tahsil edememek, karşılaşılabilecek en büyük risklerdendir. Firmalar ürün ve hizmet be­delini tahsil edememe riskine karşı; Türk Eximbank’ın İhracat Kredi Sigortası programından yararlanabilir, akreditifle (LC ile) çalışabilir veya ticari bilgi raporları ile finansal riskler en aza indirebilir.

İhracatta Etkin Risk Yönetimi

Ticari hayatta etkin ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmak için yukarıda bahsettiğimiz risklerin doğru analiz edilmesi, kontrol mekanizmalarının firma içi iş akışına entegre edilmesi ve gerekli aksiyon planlarının yapılması gerekmektedir.

Ticari Bilgi Raporları (Kredi Raporları)

İhracatçı firmalar için mevcut veya potansiyel tedarikçilerinin kredibilitelerini doğru analiz ederek güvenli ödeme koşullarını sağlamak alınacak tedbirlerin başında gelmektedir.

CRIF ve Dun & Bradstreet olarak sunduğumuz Ticari Bilgi Raporları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yerleşik müşterilerinizden doğabilecek risklerinize ilişkin güncel ve ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Böylece ticaret yapmayı düşündüğünüz firmaların kredi raporlarını değerlendirerek, potansiyel müşterilerinizden doğabilecek riskleri sunduğumuz Risk Yönetimi Çözümleri ile engelleyebilirsiniz. 220’den fazla ülkede, 450 milyondan fazla firmaya ait bilgilere ulaşarak, mevcut veya potansiyel müşterilerinizin kredibilitelerini, orta ve yüksek düzeyde risk taşıyan müşterilerinize ilişkin kararlarınızı doğru, güvenilir ve güncel bilgilerle alabilirsiniz.