Raporda yer alan ekonomilerin yarısında iflas oranları 2020’ye oranla azalmıştır

Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) üyeleri tarafından derlenen, 2018’den 2021’e kadar olan iflas verilerini kapsayan raporda, 43 ülkenin iflas verileri incelenmiştir. Küresel İflas Raporu’na göre şirket iflasları 2018 ve 2019’a kıyasla, 2020 ve 2021’de daha düşük görünse de, Covid-19 pandemisinin piyasalardaki etkisi devam ediyor. Raporda yer alan ülkeler incelendiğinde, tedarik zinciri kesintilerine ve devam eden pandemi kaynaklı talep değişimlerine rağmen yaklaşık olarak her iki ekonomiden birinde  iflas oranları 2020’ye kıyasla 2021’de azaldı. Bazı ülkelerde ise iflaslar on yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Birçok şirketin daha az etkilenmesinin temel sebeplerinden biri, hükümetler tarafından sağlanan destek paketleri olarak görülmektedir. Hükümetler, sektörlerin kırılganlığı etkilenme ve istihdam oluşturma potansiyellerini dikkate alarak; orta, küçük ve mikro işletmelere odaklanmışlardır. IMF’den alınan verilere göre, Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı sağlanan mali destek, Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %18’ini oluşturuyor. Öte yandan, verileri incelenen ülkelerin 32’sinde politika faiz oranları düşürülmüştür. Mali destek paketlerinin yanında, pandemi sürecinde sermaye piyasalarındaki düşük maliyetli likiditeye erişim, esnek para politikaları da 2021’de gerçekleşen iflas oranlarını olumlu yönde etkilemiştir. İflas düzeylerindeki düşük seyrin bir başka nedeni ise alacak sürelerini erteleyen düzenlemelerdir. Bazı piyasalarda borcun ödenme süresi ve alacaklının dava açma standartlarını içeren yasalarda değişiklikler yapılması, iflas oranlarını baskılamıştır.

Asya ülkelerinde, 2020 ve 2021’de 2019’a göre daha düşük iflaslar gözlemlenmiştir. Raporda yer alan 43 ekonomiden sadece Polonya ve Vietnam, 2021’de şimdiye kadarki en yüksek iflasları bildirmiştir. Hong Kong, Tayvan Bölgesi ve Vietnam, 2021’deki küresel iflas verilerinin %63’ünü oluştururken; Fransa, Almanya, Japonya, Portekiz ve Güney Kore’de ise 2013’ten bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde iflas adetleri azalmaktadır.

2022 yılında ise iflas oranlarında yükseliş olacağı tahmin edilmektedir. Çoğu piyasada ani bir şekilde artan iflaslar beklenmese de, para politikası desteklerinin azalması ve mali paketlerin sona ermesi ile işletme sürdürülebilirliklerinin risk altında olması öngörülmektedir. Bunun yanında,  virüsün yeni varyantlarının tedarik zincirleri üzerindeki tehdidinin devam etmesi iflas risklerini artırmaktadır.

Daha fazla bilgi için tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.