Global anlamda küreselleşmenin vazgeçilmez bir parçası olan e-ticaret, küresel rekabetin bir aracı olarak değerlendirilmektedir. OECD e-ticareti “internet üzerinden yapılan ticari işlemler” olarak tanımlayarak; işletmeler arası (B2B) ve işletmelerle son kullanıcı arasında (B2C) olan ticari işlemler olarak iki esas kategoriye ayırmaktadır. Günümüzde, küreselde 12.2 Trilyon USD olan B2B e-ticaret hacminin, B2C e-ticaret pazarının 6 katından fazla olduğu belirtilmektedir.

E-İhracat Nedir?

Sınır ötesi e-ticaret olarakta bilinen e-ihracat; mikro ihracat kurallarına uygun olacak şekilde, e-Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile birlikte yurt dışındaki potansiyel pazarda hedef kitleye yapılan satış ve hizmet süreçlerini içermektedir. Kısacası, geleneksel ihracatın elektronik olarak gerçekleştirilmesi de denilebilir. E-ihracat için şahıs şirketi kurmak yeterli olup ödemeler döviz cinsinden alınarak kur dalgalanmalarının olası etkilerinin de önüne geçilebilmektedir.

E-ihracatın Önemi

Günümüzde birçok şirket için fırsat barındıran e-ihracatın maliyetleri devlet teşvikleri ve destekleri sayesinde azaltılmaktadır. Yeni ürün yaratabilme, potansiyel müşterilere ulaşabilme, maliyetlerin azaltılması, müşteriye sunulan hizmetlerde hız ve kalitenin arttırılması gibi firmalara sağlanan pozitif etkiler ile birlikte küresel rekabet teşvik edilmektedir. Küresel e-ticaret hacminin 2021’de önceki yıla göre yüzde 14 artarak 4,9 trilyon dolara ulaştığı, 2022’de bu rakamın 5,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Böylelikle ülkelerin, genişleyen potansiyel pazarlarda ihracat payı gün geçtikçe artarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Ülkelerin politikalarında ihracatta sektör ve ülke çeşitlendirilmesinin önemi vurgulanarak yerli şirketlerin global anlamda yeni pazarlara yönlendirilmesi amaç edinilmektedir. Sınır ötesi e-ticaret yapan firmaların birinci önceliği; yapılan lokalizasyon ile web sitelerinin diğer ülkelerde de yerelleştirilmesidir.  Günümüzde sektörde birleşmeler ve satın almalar dinamik olup e-ihracat firmaları yabancı yatırımları bünyesine çekmeyi başarmıştır.

Türkiye’de E-İhracat

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın açıklanması ile birlikte Türkiye’nin ihracatının 500 milyar dolara çıkarılarak yıllık ihracatın 2023 yılında yüzde 1.46’ya ulaşması hedeflenmiştir. Yakalanılan ihracat ivmesinin devamının sürdürülebilir bir ekonomiyle sağlanması amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı 2021 yılı itibarıyla e-ihracatın genel ihracatın yüzde 1.3’üne denk geldiğini belirterek, E-ihracatın genel ihracatın içindeki payının yüzde 10’u bulmasını hedeflemektedir.

5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar

Türkiye’de Ağustos 2022’de yürürlüğe giren karar ile birlikte e-ihracat yapan firmalar için destek paketi açıklanmıştır. Açıklanan karar ile birlikte e-ihracat yapan firma sayısının artması beklenmektedir. Yararlanıcılar; B2B platformları, şirketler, perakende e-ticaret siteleri, e-ihracat konsorsiyumları ve pazar yerleri olarak belirtilmiştir.

  • Pazara giriş rapor desteği
  • Dijital Pazar yeri tanıtım desteği
  • E-ihracat tanıtım desteği
  • Sipariş karşılama desteği
  • Depo kira desteği
  • Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği
  • Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği
  • Pazar yeri komisyon gideri desteği

E-ihracatta hedef müşteri tespiti

İşletmelerin hedef pazar analizinin ardından doğru pazar yeri seçimi hayati önem taşımakla birlikte; TÜİK verilerine göre Türkiye’den en çok e-ihracat ve ihracat yapılan ülkeler; Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Irak, Rusya, Fransa, Kanada, Azerbaycan ve Kuveyt olarak belirlenmiştir.

İşletmelerin rekabette öne çıkarak başarıya ulaşabilmeleri için belirli dijital pazarlama çalışmaları yapmalarının yanı sıra en önemli nokta hedef kitlelerine ulaşabilmeleridir. D&B Hoovers platformu ile birlikte ihracatçıların yurt dışı pazarında potansiyel müşterilerinin tespitinin en verimli ve en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

D&B Hoovers hakkında daha fazla bilgi almak için  tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

Resmi Gazete, Sayı 31934, Cumhurbaşkanı Kararı, Karar Sayısı 5986, 24.08.2022

TÜİK Haber Bülteni, Sayı 45542, 29 Ağustos 2022

T.C. Ticaret Bakanlığı, e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)