Tüm kuruluşların (bir şirketin veya tüzel kişiliğin) gerçek sahibi veya intifa sahipleri; doğrudan veya dolaylı ortaklar olarak nitelendirilir. Küreselleşen iş hayatında, iş yaptığınız ve yapacağınız firmaların doğrudan veya dolaylı ortaklarının tespit edilmesi günden güne önem kazanmaktadır.

Özellikle bazı uluslararası ticari düzenlemeler (FATF, CTA, AML Authority vb) nihai ortaklık tespiti (UBO) süreçlerini belirli uygulama kurallarla desteklerken; bu bilgileri uyum süreçlerinin bir parçası haline getiren firmalar, yönetimlerinin şeffaf ve kurumsal bir yapıda olduğunu gösterirler.  

Tüm bunların yanında, ortaklık yapısı bilgisi sorgulamanın en önemli nedeni; kara para aklama, terör, dolandırıcılık gibi konularda adı geçen kişi veya kurumlarla firmanızın birlikte anılmasının önüne geçmektir.

Firmalar Nihai Ortaklık Tespitini Nasıl Yapabilir?

İş yaptığınız firmaların doğrudan ve dolaylı ortaklarının tespit edilmesi günümüzde oldukça karmaşık ve zor bir hale gelmiştir. Firmalar genellikle bu süreci iş yaptığı firmaların kendisinden talep ederek veya yurt içi/yurt dışı yasal kaynakları tarayarak tespit etmeye çalışır. Ancak verinin güncelliği ve doğruluğu dışında, ülkelerin yasal mevzuatları ve bilgiye erişim süreçleri de farklılık gösterebilir. Örneğin; aşağıdaki görselde “Doe Invest AS” firmasıyla ticaret yapacak olan bir firmanın, “Smith Invest AS”nin sahibi John Smith’e ulaşması için ciddi bir mesai harcaması gerekmektedir. Bu da uyum departmanı bulunan firmalara ekstra maliyet ve zaman kaybı olarak yansıyacaktır.

Dun & Bradstreet’in 258 milyondan fazla firma bağlantısını kapsayan Beneficial Ownership veri tabanı sayesinde çalıştığınız firmaların %0,01’e varan oranla doğrudan ve dolaylı ortaklık yapılarına hızlı bir biçimde ulaşabilirsiniz. Yukarıda örneğini gördüğünüz örümcek ağı yapısıyla firmaların  ortaklık yapısını görsel olarak tespit edebilir veya bu veriyi excel formatında dışarıya alarak şirket içi sistemlerinize aktarabilirsiniz. Bu sayede siz de uyum süreçlerinizi daha etkin yönetebilir ve olası itibar kayıplarınızın önüne geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tr.info@crif.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.