Değişen İhracat Alışkanlıkları Nelerdir?

Türkiye’de Mart ayı ile etkisini gösteren Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de firmaların iş yapma alışkanlıklarını hızla değiştirmelerine neden oldu.

Bu döneme kadar yüz yüze gerçekleştirilen iş toplantıları ve fuarlar, pandemiyle birlikte yerini hızlı bir şekilde dijitalleşmeye bıraktı. Buna ek olarak, getirilen kısıtlamalar nedeniyle bireylerin değişen harcama ve tüketim alışkanlıkları da e-ticaret platformlarına yönelimin artmasını sağladı.

Dünya genelinde uluslararası ticaret konusunda öncelikli değişim, fuar etkinliklerinin sanal ortama taşınmasıyla yaşandı. Çin’de düzenlenen sanal İthalat Fuarı’nda 117 ülkenin katılımı ile rekor kırılması, firmaların tüm dünyada dijitalleşmeye hızla uyum sağlama çabasında olduğunu göstermiştir. Sanal fuarlar sonrası açıklanan istatistiklerde, kurulan iş bağlantılarının fiziki fuarlara göre 10 kat daha fazla olduğu ve fuar giderlerinin de yüzde 90’dan fazla düştüğü gözlemlenmiştir. Türkiye’de de fuarlarda dijitalleşme adımları hızla atılarak ilk sanal fuar Shoedex 2020 Ayakkabı Fuarı Haziran ayında gerçekleştirildi. 2.000’e yakın sanal ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, 5.000’e yakın firmanın dijital ortamda birbiriyle etkileşim kurması sağlanmıştır.

Eş zamanlı olarak, öne çıkan diğer yönelim ise ihracatçıların online veri tabanları kullanımlarına artan talep oldu. Bu dönemde, bazı ülkelerde salgının hızlı artması ve gümrük kısıtlamalarının uygulanması ile firmalar hızla yeni pazar ve alternatif müşteri arayışına yöneldi. CRIF Türkiye olarak sunduğumuz online firma rehberi D&B Hoovers çözümümüzü kullanan ihracatçılardan aldığımız geri bildirimlerde, farklı sektörlerde yer alan %90’dan fazla ihracatçı firma, müşteri belirleme sürecinde D&B Hoovers’ı aktif olarak kullandığını paylaşırken, bu sayede kendi müşteri kriterlerine göre hedef firma listelerini online oluşturarak alternatif pazarlardaki potansiyel müşterilerine ulaşma sürelerini kısalttıklarını belirtiyor.

Göze çarpan bir diğer değişim ise bazı sektörlere olan hızlı talep artışıyla gerçekleşti. Kimya üreticileri dezenfektan, kolonya ve sabun üretimi alternatiflerine yönelirken, tekstil sektörü bu dönemde maske üretimine yoğunlaşarak dünya çapındaki taleplere cevap verdiler. Salgın nedeni ile özellikle medikal ve kimya alanlarında artan talep, ihracat rakamlarına da yansıdı. Sağlık, hijyen ve medikal ürünleri ihracatının 2019 yılının aynı dönemine göre %220 artış sergilediği açıklandı.

Özetle, yeni normalle değişen iş yapma alışkanlıkları ihracatta da dijital dönüşüme hızlı bir adaptasyon sürecini başlatmıştır. Bu dönem ve sonrasında, dijital kaynak ve araçlardan maksimum seviyede faydalanan ihracatçıların, alternatif pazar ve müşterilere ulaşarak portföylerini çeşitlendirmesi müşteri kayıplarının telafisinde önemli rol oynayacaktır.