Kurumsal sürdürülebilirlik olarak da bilinen iş yaşamındaki sürdürülebilirlik; sorumlu, etik ve sürekli başarıyı sağlamak için çevresel, sosyal ve finansal taleplerin ve kaygıların yönetimi ve koordinasyonu şeklinde tanımlanabilir.

Geleneksel şirket kültüründe, sosyal ve çevresel kaygıların genellikle finansal hedeflerle çeliştiği kabul edilir. Örneğin, yenilenemeyen doğal kaynakların tükenmesi sürdürülebilir bir uygulama değildir. Bununla birlikte, alternatifler genellikle altyapıya yatırım gerektirdiğinden, fosil yakıtlara sürekli bağımlılık, kısa vadeli en ucuz seçenektir.

Benzer şekilde, sosyal açıdan etik uygulamalara yapılan yatırımlar başlangıçta paraya mal olabilir. Ancak nihayetinde daha fazla işe alım, markalaşma ve halkla ilişkiler ve artan karlılığa yol açar.

Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik yalnızca çevresel bir gelişimi ve değişimi değil başta iklim değişikliği olmak üzere eğitime ulaşım, yoksulluk, kaynakların eşit bir şekilde dağıtılması gibi konularla öne çıkan son yılların popüler kavramlarından biridir. Sürdürülebilirlik genellikle akla toplumları, devletleri ve sivil inisiyatifleri getirse de yeni dünyada şirketlerin de sürdürülebilirlik konusunda aktif rol oynadığı yadsınamayacak bir gerçektir.

Bunun nedeni önceki yıllarda yalnızca finansal beklentilerin karşılanmasına ve karlılığın maksimize edilmesine odaklanan şirketlerin günümüzde sosyal içerikli uygulamalar ve kararlar almaya yönelik bir tavır benimsemesidir. Bunun sonucunda çevresel ve toplumsal değerlerle hareket eden, farkındalık ve sorumluluk bilinci yüksek uygulamalara kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinin temelinde yer veren şirketler giderek artmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik aslında iş yapılarına göre farklı anlamlar barındırabilen geniş bir kavramdır. Kurumsal sürdürülebilirliği sosyal, çevresel ve ekonomik olarak üç farklı başlık altında toplamak mümkündür. Kurumlar verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve şirket değerine fayda sağlamak için sürdürülebilirliği benimserler.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğin ekonomik kolu tahmin edilenin aksine kurum için anlam ifade eden herhangi bir kar ya da maliyet ile değil doğrudan kurumsal risk yönetimi ile ilgilidir. Bu aşamada önemli olan, edinilen kar ile etik arasındaki dengenin sağlanmasıdır. 

Bu kapsamda şirketler, kurumsal politikalarını uzun vadeli büyüme elde edecekleri ve itibar kazanmak için gelecekte istenmeyen olumsuz durumlar yaşamalarına neden olmayacak şekilde geliştirmeye özen göstermelidir. Sürdürülebilirliğin ekonomik kolu sayesinde şirketler sürdürülebilirlik değişikliklerini kademeli ve finansal yönden istikrarlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. 

Sosyal Sürdürülebilirlik

Temel olarak çalışanların, paydaşların ve toplumun desteğini almak sürdürülebilirliğin sosyal kolunu oluşturur. Çalışanlara adil davranılması ve etik bir tedarik zinciri sürecine sahip olunması gibi unsurlar yaratıcılığın, verimliliğin ve katılımın artırılmasının yanı sıra şirket algısının güçlü tutulmasına da yardımcı olur.

Genel olarak değerlendirildiğinde uzun vadede sosyal stratejiler uygulanması, daha fazla beceriye ve daha yüksek motivasyona sahip bir işgücünü gerektirir. Toplum merkezli güçlü bir kültür oluşturulması; mevcut ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ve iş modellerinin geliştirilmesi için gerekli yeteneğe ve yetkinliğe sahip çalışanların işlerinde yenilikçi olmasını teşvik eden bir unsur haline gelebilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik hiç tartışmasız sürdürülebilirliğin en önemli kolu olarak kabul edilir. Genellikle en yenilikçi şirketler arasından çıkan sürdürülebilir şirketler daha iyi, daha çevreci ve daha yeşil çözümler üretme amacıyla mevcut süreçlerini sürekli olarak gözden geçiren bir yaklaşım benimserler. Karbon ayak izlerini ve atıklarını azaltmak bu şirketlerin kamu itibarlarında ve finansal getirilerinde olumlu etkiler sağlayabilir.

Taşımacılık yönetim sistemlerinin uygulanması, karbon emisyonlarının azaltılması ve ambalajlanmanın azaltılması kurumların tasarruf etmelerine ve olumsuz çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olan ortak hedefler arasında sıralanabilir. Kurumsal şirketlerin çevresel konulardaki farkındalığının artması, tüketiciler nezdinde çevre dostu bir algı yaratmaları için yeşil sürdürülebilirlik misyonuna sahip olmayı önemli bir sürdürülebilirlik hedefi haline getirmiştir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Şirketlere Ne Sağlar?

Kurumsal sürdürülebilirlik; şirketlerin uzun dönemde ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirmesi yoluyla şirket faaliyetlerini yönetmesini sağlar. Bu şirketlerin yalnızca kar amacıyla hareket ettiği günlerin geride kaldığı anlamına gelir. Bu kapsamda şirketlerin sorumlulukları arasında kar ederken diğer yandan da toplumla çıkarlarının uyuşması ve toplumun tepkisine neden olabilecek davranışlarda bulunmaları da yer almaya başlamıştır. 

Kurumsal sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel kolları kuruluşların daha sürdürülebilir süreçler ve uygulamalar için çabalamasına yardımcı olma amacıyla birlikte çalışmaktadırlar. Sürdürülebilirlik uygulamaları günümüzde yalnızca çevreye yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda şirketler için daha düşük maliyetler, daha iyi bir marka imajı ve daha yüksek verimlilik sağlamayı da başarır.

Sürdürülebilirlik şirketler açısından; uzun vadede maliyetlerde azalma, kurumsal itibarda artma, marka değerinde yükselme ve uzayan şirket ömrü anlamına gelir. Şirketler markalaşma süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliğe önem vermeleri halinde şirket müşterileri ve diğer tüketiciler gözünde daha fazla değer kazanırlar.

Sürdürülebilirlik şirketler için dijital dönüşümü de beraberinde getirir. Bulut depolama sistemlerini kullanmak şirketler için masrafların büyük ölçüde azaltılması anlamına gelir. Ayrıca bulut depolama sistemlerinin sağladığı dijital doküman oluşturma gibi avantajlardan faydalanılması, ofis içinde kağıt kullanımının azaltılması yoluyla sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmayı sağlar.

Kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için buradan bize ulaşabilirsiniz.